Urbane trendsettere

Da menneskene bestemte seg for å bo tettere og samhandle mer, endret det levemåten deres for alltid. Deres begreper om tid og penger brukes fortsatt i dag. 

Kileskriften ble løsningen for å holde orden på avlinger og skatt. Etter hvert utviklet skriften seg til at man også kunne uttrykke følelser. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Klingende mynt

I Mesopotamia kunne man betale med mynter av metall. De ble kalt shekel, og én måneds arbeid var verdt en shekel. Tidligere brukte man leirklumper i ulike størrelser og fasonger.

Da Vinci-bakgrunn

Tid satt i system

Mesopotamias byfolk er de første vi kjenner til som brukte tallet 60 for måling av tid. Derfor er ett minutt 60 sekunder, og en time varer i 60 minutter. 

Legeordning

I Mesopotamia ble legekunsten mer systematisk. Sykdommer ble behandlet med både religiøse ritualer og vitenskapelige metoder. Behandlingene omfattet blant annet bruk av skilpaddeskall, slangeskinn og frø. 

Da Vinci-bakgrunn

Lov og orden

De eldste nedskrevne lovsamlingene finner vi i Mesopotamia. Hammurabis lover er de mest kjente. Lovene tar blant annet for seg ekteskap og tyveri. 

⬅  Prologen til Hammurabis lover.

Hjulet

Det eldste funnet av hjulet er gjort i Mesopotamia og kan dateres til 3500 f.Kr. Men hjulet ble sannsynligvis oppfunnet i flere kulturer samtidig. Hjulet ga store fordeler innen transport, da de først klarte å lage en helt rund form. 

⬅  Hjul gjennom tidene.

Grunnlaget for samarbeid

Mesopotamias byer la grunnlaget for en ny form for samarbeid som førte til økt velstand for mange. Det førte også til at Midtøsten på tusentallet f.Kr. opplevde en glansperiode for blant annet arkitektur, astronomi og litteratur. 

Animasjon:

Elverikene

Kilder:

 • Barstad, Hans M.: kileskrift i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/kileskrift
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Barstad, Hans M.; Groth, BenteBabylon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Babylon
 • Historie Junior (2016)
  Orage forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss.
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Carlomorino (CC – SA 2.5)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Marie-Lan Nguyen 
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Nasjonal digital læringsarena  YouTube