Urbane trendsettere

Da menneskene bestemte seg for å bo, samarbeide og samhandle tettere, endret det levemåten deres for alltid. Begreper som tid og penger ble organisert i formater som vi fortsatt bruker i dag.

En god flyt av informasjon om avlinger og skatter var viktig, og kileskriften ble løsningen. Etter hvert utviklet skriften seg til også å romme følelser som frykt og håp.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Klingende mynt

Mynter i metall ble for første gang brukt som betalingsmiddel i Mesopotamia. De ble kalt shekel, og én måneds arbeid var verdt en shekel. Tidligere var leireklumper i ulike størrelser og fasonger brukt til handel og byttehandel.

Da Vinci-bakgrunn

Tid satt i system

Mesopotamias byfolk er de første vi kjenner til som brukte tallet 60 som grunnlag for måling av tid. Det la grunnlaget for at vi har et minutt som varer i 60 sekunder og en time som varer i 60 minutter.

Legeordning

I Mesopotamias byer ble legekunsten mer systematisk. Sykdommer ble behandlet med både religiøse ritualer og vitenskapelige metoder. Behandlingene omfattet blant annet bruk av skilpaddeskall, slangeskinn, fiken og frø. 

Da Vinci-bakgrunn

Lov og orden

De eldste nedskrevne lovsamlingene finner vi i Mesopotamia. Hammurabis lover er de mest kjente. Lovene tar grundig for seg en lang rekke emner, fra giftermål til tyveri.

⬅  Prologen til Hammurabis lover.

Hjulet

Det eldste funnet av hjulet er gjort i Mesopotamia og kan dateres til 3500 f.Kr. Men hjulet ble antagelig oppfunnet i flere kulturer samtidig. Hjulet ga store transportmessige fordeler, da de først klarte å lage en helt rund form.

⬅  Hjul gjennom tidene.

Grunnlaget for samarbeid

Mesopotamias byer la grunnlaget for en ny form for samarbeid som førte til økt velstand for mange. Det førte også til at Midtøsten på tusentallet f.Kr. opplevde en glansperiode for blant annet arkitektur, astronomi og litteratur.

Animasjon:

Elverikene

Kilder:

 • Barstad, Hans M.: kileskrift i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/kileskrift
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Barstad, Hans M.; Groth, BenteBabylon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Babylon
 • Historie Junior (2016)
  Orage forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss.
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Carlomorino (CC – SA 2.5)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Marie-Lan Nguyen 
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Nasjonal digital læringsarena – Youtube