Slik fungerer valget

Mandag 13. september 2021 var det stortingsvalg i Norge. Hvordan fungerer et valg, og hvorfor er det så viktig at vi bruker stemmeretten vår? Kunne ikke de med flest penger og høyest stemme, bare styre landet? Hvordan vet vi at et demokratisk valg blir riktig gjennomført? Og hva er egentlig sperregrense?

Accessibility icon Slik fungerer valget

Livet består av valg 

Hele livet består av ulike valg. Det kan være valg av skole, jobb, ektefelle og hva du skal ha til middag. Vi står overfor små og store valg hele tiden. Noen valg får konsekvenser kun for deg, eller de aller nærmeste, mens andre valg kan være avgjørende for hele landet. Det er her stortingsvalg og kommunevalg kommer inn i bildet. 

Et par sko som står på asfalt med piler i ulike retninger
Et par sko som står på asfalt med piler i ulike retninger

Hva er et stortingsvalg? 

Demokrati 

I Norge har vi demokrati. Det betyr at det er folket som bestemmer. Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett, og kan stemme ved stortingsvalget.  

Stortingsrepresentanter 

Det er antall valgstemmer som avgjør hvilke politiske partier som skal sitte på Stortinget. De som sitter på Stortinget, kaller vi stortingsrepresentanter. De skal representere et parti, og stedet de kommer fra. Stortinget er det styrende organ for hele Norge. Det er 169 plasser på Stortinget. 

Valg hvert fjerde år 

Vi har stortingsvalg hvert fjerde år. Det neste stortingsvalget skjer i 2025.  

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I tillegg til stortingsvalget har vi kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dette er lokale valg som avgjør hvem som skal bestemme i hver enkelt kommune og fylke. Dette valget foregår også hvert fjerde år, men ikke samtidig med stortingsvalget. Nå i 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg den 11. september. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Bilde av Stortinget om kvelden
Bilde av Stortinget om kvelden

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!