Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
VG3 påbygging
Naturfag
 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
VG3 påbygging
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

Standarder er viktige

Gjennom historien har det vært viktig å finne standarder for tid, vekt og lengde. Hvorfor det, tror du?

Uansett hvor vi reiser kan vi finne samme standarder for tid, vekt og lengde. Men det finnes unntak. I USA bruker de miles per hour (mph) i stedet for kilometer i timen (km/t). Sjekk din egen sko for å se hvilke størrelser som gjelder i ulike land.

📷  Speedometer med både kilometer i timen (km/h) og miles per hour (mph).
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Speedometer på en bil med både km/h og mph (miles per hour).

Lang vei

Veien har vært lang for å finne en standard for vekt, lengde og tid. Mange land har ønsket å bruke sine egne mål på ting. Og det var ofte kongen som bestemte disse målene.

På slutten av 1700-tallet ble det behov for å lage standarder som gjaldt for alle land. Det ville for eksempel bli enklere å drive handel hvis én kilo var det samme overalt.

For å skape litt mer orden, begynte  franske vitenskapsmenn å lage standarder med utgangspunkt i jordkloden. Hvorfor det, tror du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gammelt og misfarget målebånd ligger krøllete på et rustikk bord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!