Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
VG1 SF
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
VG3 påbygging
Naturfag
 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
VG3 påbygging
Naturfag
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

Standarder er viktige

Det var viktig for de gamle sivilisasjonene Egypt og Romerriket å finne standarder for tid, vekt og lengde. Standardenes kraft er å skape orden av kaos, og de hjalp sivilisasjonene med å blomstre økonomisk. Hvorfor det, tror du?

Standarder er nå sentrale i våre liv. Nesten alle land har standarder som er felles med resten av verden. Selv om det er logisk å ha internasjonale systemer, har ikke tanken slått helt gjennom overalt. Fortsatt har vi kilometer og miles (USA), klær måles i tommer og sko har egne mål for størrelser. Sjekk din egen sko for å se hvilke størrelser som gjelder i ulike land.

📷  Speedometer med både kilometer i timen (km/h) og miles per hour (mph).
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Speedometer på en bil med både km/h og mph (miles per hour).

Lang vei

Veien har vært lang for å finne en standard for vekt, lengde og tid. Herskere flere steder i verden ønsket å basere standardene på egne kroppsmål.

En yard var en stund lengden fra den engelske kong Edgars nese til toppen av hans utstrakte langfinger. Dette ble bestemt i 965 e.Kr. Senere ble yard det samme som lengden på en arm. Hva kunne problemet med dette bli?

På slutten av 1700-tallet fant man ut at noe måtte gjøres. Byggetegninger, handel og navigasjon måtte følge internasjonale standardmål, ellers ville det bli kaos.

Orden ble til slutt skapt av det franske vitenskapsakademiet, og de brukte jordkloden som mal. Den tilhører alle, og den forandrer seg lite. Den er universell.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gammelt og misfarget målebånd ligger krøllete på et rustikk bord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!