Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking og problemløysing
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Modellering og anvendingar
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

5. trinn
Matematikk
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk
6. trinn
Matematikk
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
8. trinn
Matematikk
 • beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige
10. trinn
Samfunnsfag
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Hva hvis vi var 100 mennesker på jorda?

I 2021 levde det nesten 8 milliarder mennesker på jorda. Det er 1 milliard mer enn for ti år siden. En slik utvikling er ikke ønskelig. Det blir for vanskelig å dele mat, vann og andre ressurser.

Hvordan ville det vært hvis befolkningen var 100 mennesker?

Stor folkemengde sett ovenfra.

Kvinner og menn

Det er omtrent halvparten av hvert kjønn. Vi mener da biologisk kjønn, og ikke hvordan man selv definerer seg.

Hvor kommer alle fra?

61 personer vil komme fra Asia.
19 av disse kommer fra Kina.
18 kommer fra India.

15 personer kommer fra Afrika
10 kommer fra Europa
9 kommer fra Sør-Amerika og Karibia.
5 mennesker kommer fra Nord-Amerika.

Hva slags språk snakkes?

12 personer vil snakke mandarin-kinesisk.
5 for hvert av språkene spansk, engelsk og hindi (India).
3 snakker arabisk.
2 snakker portugisisk.
2 snakker russisk.
2 snakker japansk.
1 snakker tysk.

Resten snakker noen av de andre 6000 språkene som finnes.

Religion

I befolkningen er det 34 kristne. 27 er muslimer og drøyt 16 er hinduer. Vi har 7 buddhister og 2 ateister. Ateister tror ikke på noen gud. Hinduismen og buddhismen oppstod i India. Resten fordeler seg på andre religioner.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!