Hva hvis vi var 100 mennesker på jorda?

I 2021 levde det nesten 8 milliarder mennesker på jorda. Det er 1 milliard mer enn for ti år siden. En slik utvikling er ikke ønskelig. Det blir for vanskelig å dele mat, vann og andre ressurser.

Hvordan ville det vært hvis befolkningen var 100 mennesker?

Stor folkemengde sett ovenfra.
Stor folkemengde sett ovenfra.

Kvinner og menn

Det er omtrent halvparten av hvert kjønn. Vi mener da biologisk kjønn, og ikke hvordan man selv definerer seg.

Hvor kommer alle fra?

61 personer vil komme fra Asia.
19 av disse kommer fra Kina.
18 kommer fra India.

15 personer kommer fra Afrika
10 kommer fra Europa
9 kommer fra Sør-Amerika og Karibia.
5 mennesker kommer fra Nord-Amerika.

Hva slags språk snakkes?

12 personer vil snakke mandarin-kinesisk.
5 for hvert av språkene spansk, engelsk og hindi (India).
3 snakker arabisk.
2 snakker portugisisk.
2 snakker russisk.
2 snakker japansk.
1 snakker tysk.

Resten snakker noen av de andre 6000 språkene som finnes.

Religion

I befolkningen er det 34 kristne. 27 er muslimer og drøyt 16 er hinduer. Vi har 7 buddhister og 2 ateister. Ateister tror ikke på noen gud. Hinduismen og buddhismen oppstod i India. Resten fordeler seg på andre religioner.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!