Hva hvis vi var 100 mennesker på jorda?

I 2021 levde det i underkant av 8 milliarder mennesker på jorda. Det er 1 milliard mer enn for ti år siden. Det er en utvikling som ikke er ønskelig de neste ti årene, for det er vanskelig nok å fordele ressursene på de som bor her nå.

Tenk deg at hele jordas befolkning kun var 100 mennesker! Hvordan ville befolkningen vært fordelt da?

Stor folkemengde sett ovenfra.
Stor folkemengde sett ovenfra.

Kvinner og menn

Den gode nyheten er at det er omtrent halvparten av hvert kjønn. Her er det tatt utgangspunkt i biologisk kjønn, og ikke hvordan man selv definerer seg.

Hvor kommer alle fra?

61 personer vil komme fra Asia. 19 av disse kommer fra Kina, og 18 kommer fra India. Kina og India er verdens mest folkerike land – så det er ikke helt overraskende. 15 personer kommer fra Afrika, 10 kommer fra Europa og i underkant av 9 kommer fra Sør-Amerika og Karibia. Fra Nord-Amerika kommer det 5 mennesker.

Hva slags språk snakkes?

12 personer vil snakke mandarin-kinesisk, og vi har 5 for hvert av språkene spansk, engelsk og hindi. Det er 3 som snakker arabisk, og litt over 2 snakker portugisisk. Russisk snakkes av 2 personer, og det er 2 som snakker japansk. Tysk er det én person som snakker.

De resterende innbyggerne kan velge mellom de andre 6000 språkene som snakkes. Hvor stor prosentandel snakker norsk, tenker du?

Religion

I befolkningen er det 34 med kristen bakgrunn, 27 er muslimer og drøyt 16 er hinduer. Vi har 7 buddhister og 2 ateister. De resterende fordeler seg på andre religioner.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.
Halvparten av jordas overflate sett fra verdensrommet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!