Terrorisme og ekstremisme

Da to kaprede passasjerfly stupte inn i The World Trade Center i New York 11. september 2001, førte dette til økt oppmerksomhet om internasjonal terrorisme. Terrorisme som fenomen er absolutt ikke noe nytt, men de siste tiårene har det kanskje kommet tettere på folk flest. Under et terroranslag er det ofte tilfeldige og uskyldige mennesker som rammes. Hva skyldes denne trangen etter å skape frykt og terror?

Accessibility icon Terrorisme og ekstremisme

Internasjonal terrorisme 

Internasjonal terrorisme utgjør en global sikkerhetstrussel. De siste 20 årene har over 90 prosent av terrorrelaterte hendelser foregått i Sør-Asia, Midtøsten og Afrika sør for Sahara. Det har også vært mange terrorangrep i Europa, deriblant Norge.

Hva er egentlig terrorisme? For å forklare det må vi også forstå begrepene «ekstremisme» og «radikalisering». Hvorfor er det noen som utfører terrorangrep, og hva kan samfunnet gjøre for å bekjempe det? 

Terrorangrepet på World Trade Center i New York 9/11
Terrorangrepet på World Trade Center i New York 9/11

Hva er ekstremisme? 

En ekstremist støtter ikke opp om et demokratisk styre. Ekstremister er villige til å bruke vold for å bekjempe demokratiet. Anti-demokratiske grupper ønsker å oppnå politiske mål, men bruker sjelden debatt og diskusjon som virkemidler. For å fremme sine politiske mål benytter de vold og terror. Hva det politiske målet er, kommer an på hvilken gruppe ekstremisten støtter. I Norge er det to former for ekstremisme som utgjør en sikkerhetstrussel: islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme. 

Eksremister holder opp flagg og demonstrerer
Eksremister holder opp flagg og demonstrerer

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!