Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Terrorisme og ekstremisme

Da to kaprede passasjerfly stupte inn i The World Trade Center i New York den 11. september 2001, førte dette til økt oppmerksomhet om internasjonal terrorisme. Terrorisme som fenomen er absolutt ikke noe nytt, men de siste tiårene har det kanskje kommet tettere på folk flest. Under et terroranslag er det ofte tilfeldige og uskyldige mennesker som blir rammet. Hva er årsakene til denne trangen til å skape frykt og terror?

Accessibility icon Terrorisme og ekstremisme

Internasjonal terrorisme 

Terrorisme er en stor trussel over hele verden. De fleste terrorangrep skjer i Asia, Midtøsten og Afrika. Det har også vært mange terrorangrep i Europa, og noen i Norge.

Hva er egentlig terrorisme? Hvorfor er det noen som utfører terrorangrep? For å forklare det må vi også forstå ordet «ekstremisme».

Hva kan samfunnet gjøre for å hindre terrorisme?

Terrorangrepet på World Trade Center i New York 9/11

Hva er ekstremisme? 

En ekstremist er villig til å bruke vold og terror for å bekjempe demokratiet. De mener at et folkestyre er for svakt. Politiske mål kan ikke nås med hjelp av diskusjon. Det må voldelige handlinger til for å bekjempe det som truer oss.

I Norge er det to former for ekstremisme: islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme.

Eksremister holder opp flagg og demonstrerer

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!