Terrorisme og ekstremisme

Da to kaprede passasjerfly stupte inn i The World Trade Center i New York den 11. september 2001, førte dette til økt oppmerksomhet om internasjonal terrorisme. Terrorisme som fenomen er absolutt ikke noe nytt, men de siste tiårene har det kanskje kommet tettere på folk flest. Under et terroranslag er det ofte tilfeldige og uskyldige mennesker som blir rammet. Hva er årsakene til denne trangen til å skape frykt og terror?

Accessibility icon Terrorisme og ekstremisme

Internasjonal terrorisme 

Terrorisme er en stor trussel over hele verden. De fleste terrorangrep skjer i Asia, Midtøsten og Afrika. Det har også vært mange terrorangrep i Europa, og noen i Norge.

Hva er egentlig terrorisme? Hvorfor er det noen som utfører terrorangrep? For å forklare det må vi også forstå ordet «ekstremisme».

Hva kan samfunnet gjøre for å hindre terrorisme?

Terrorangrepet på World Trade Center i New York 9/11
Terrorangrepet på World Trade Center i New York 9/11

Hva er ekstremisme? 

En ekstremist er villig til å bruke vold og terror for å bekjempe demokratiet. De mener at et folkestyre er for svakt. Politiske mål kan ikke nås med hjelp av diskusjon. Det må voldelige handlinger til for å bekjempe det som truer oss.

I Norge er det to former for ekstremisme: islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme.

Eksremister holder opp flagg og demonstrerer
Eksremister holder opp flagg og demonstrerer

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!