Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger

Saturns største måne

Av Saturns over 60 måner er Titan ikke bare den største, men også en av de mest interessante og mystiske. Den er omtrent 50 prosent større enn jordas måne og noen hundre kilometer større enn planeten Merkur.

Titan og Saturns ringer

Titan sammenliknes ofte med jorda. Atmosfæren har skyer som gir regn, og det er store innsjøer i polområdene. Stabile sjøer av denne typen finnes ingen andre steder enn på Titan og her på jorda.

Titan har også forutsigbart vær, vulkaner og antakelig kontinentalplater som beveger seg, slik som på jorda. Dette gir landskap med fjellkjeder, sanddyner, daler og strender.

Mange astronomer ser på Titan som en tidlig utgave av jorda. De tror at saturnmånens atmosfære og overflate, som nesten ikke har nedslagskratere, minner om vår egen klode på den tiden da livet oppstod.

Men Titan får bare et par prosent av det sollyset jorda får, blant annet fordi nitrogenatmosfæren er så tykk og disig. Den tette atmosfæren og den store avstanden til sola gjør at så å si alt på denne månen er veldig kaldt.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av Saturn og månen

Titans atmosfære er ganske tett – lufttrykket er nesten halvannen gang høyere enn på jorda. Siden Titan har liten tyngdekraft, enda mindre enn vår egen måne, strekker atmosfæren seg ti ganger lenger ut i rommet enn jordas atmosfære gjør. Titans atmosfære består av mange lag. Det er 98,5 prosent nitrogen, 1,3 prosent metan og 0,2 prosent hydrogen. Det er også spor av en mengde andre hydrokarboner og gasser.

Illustrasjon av Titans atmosfære

TitanCassini-Huygens-ferden var et felles prosjekt i regi av NASA, ESA og den italienske romfartsorganisasjonen. Etter å ha passert Titan flere ganger landet Huygens-sonden på denne spennende månen i 2005. Den sendte bilder og data opp til Cassini. Sonden samlet data om Titans atmosfære, vær og landskap. Landingsstedet var en enorm slette dekket med steiner av vannis.

Tethys, Mimas and Enceladus orbiting around Saturn planet. 3d render

Bane og rotasjon

Titan bruker 15 døgn og 22 timer på å kretse rundt Saturn. Samtidig spinner den én gang rundt sin egen akse – det betyr at månen har bundet rotasjon og vender alltid samme side mot Saturn.

Liv på månen?

Eksperter mener at det kan finnes liv på Titan. Man trenger flytende stoff. Her på jorda har vi vann som kilde til alt liv. På Titan kan stoffet metan fungere på samme måte.

Vanskelig å se

Titan kan være veldig vanskelig å se i teleskop fra jorda, fordi den kretser så nær Saturn og de blendende lyssterke ringene.

Titan som koloni

Titan regnes som en klode vi kanskje kan kolonisere. Det er fordi det finnes store mengder hydrokarboner der – betydelig mer enn alle olje- og gassforekomstene på jorda.

Drømmen om å fly

På Titan er det tenkelig at mennesker kan fly ved hjelp av vinger festet til armene. Tyngdekraften er lav, og den disige atmosfæren er tett.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Titan

Kjerne

Innvendig består Titan antakelig mest av is, men astronomene tror den har en steinkjerne som muligens er varm, omgitt av en slags is under høyt trykk, et lag av flytende ammoniakk og vann, og ytterst en skorpe av is.

Atmosfæren

Titans atmosfære består for det meste av nitrogen, men inneholder også metan, hydrogen og små mengder andre gasser.

Skorpe av is

Isskorpa består av en spesiell type is som danner sekskantede krystaller som minner om snøfnugg. Islaget er lett og flyter trolig på laget av vann og ammoniakk.

Vann og ammoniakk

Huygens-sonden oppdaget veldig lange radiobølger som trolig slo tilbake fra dette havet i klodens indre. Ammoniakken holder vannet i flytende form selv i sterk kulde.

Is under høyt trykk

Høytrykksformer av is med tett krystallstruktur oppstod antakelig da månen ble dannet.

Steinkjerne

Titans kjerne er trolig av steinmaterialer og omtrent 5000 kilometer i diameter.

Forrige avsnitt

1 / 6

Neste avsnitt
Titans oppbygging

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NASA / Offentlig eiendom
  4. Getty Images og NASA Jet Propulsion Laboratory Youtube
  5. Getty Images
  6. Kelvinsong (CC BY 3.0)