Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Berekraftige samfunn
  • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
  • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
10. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Tolv kvinner i krig

Møt 12 kvinner som fant veien ut på slagmarken og beviste at de hørte hjemme der.

Accessibility icon Tolv kvinner i krig

Kvinner kan også slåss

Gjennom historien har mange kvinner stått klare med sverd eller gevær. Dessverre har kvinnenes bidrag ofte blitt glemt.

Her kan du lese om noen av de kvinnelige krigsheltene. Alle har de kjempet for sitt land, sitt hjem og seg selv. Noen navn er godt kjent, mens andre er glemt.

Disse kvinnene kommer fra alle verdenshjørner og alle samfunnslag. De har bidratt til å forme den verden vi kjenner i dag, og de har alle en historie å fortelle. Ingen av historiene er like, men de har alle en viktig fellesnevner: kampånden.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Boudicca roper til soldater

Fu Hao

Ukjent–ca. 1200 f.Kr.
Shang-dynastiet

Fu Hao var gift med kongen av Shang-dynastiet, Wu Ding. Hun levde et liv andre kvinner bare kunne drømme om.

Fiender utfordret ofte Shang-dynastietFu Hao var med å nedkjempe alle. Hun kunne selv velge hvilke soldater som skulle følge henneHver gang kom hun seirende hjem. 

Fu Hao er gravlagt som en kongelig krigerI graven fikk hun med seg over 100 våpen!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Statue av Lady fu hao

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!