Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Norsk

Core Kjerneelementer

  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Berekraftige samfunn
  • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
  • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
10. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Tolv kvinner i krig

Møt 12 kvinner som fant veien ut på slagmarken og beviste at de hørte hjemme der.

Accessibility icon Tolv kvinner i krig

Kvinner kan også slåss

Når det er snakk om krig, er det som regel mennene som får all æren. Ofte hører vi om de modige «gutta på skauen» under 2. verdenskrig. Men det er ikke bare menn som kan slåss.

Gjennom historien har mange kvinner stått klare med sverd eller gevær. Kvinner har klatret inn i kampfly, klare til å eliminere fienden. Kvinnenes bidrag blir ofte glemt, oversett til fordel for alle mennene de kjempet sammen med.

Her kan du lese om noen av de kvinnelige krigsheltene. Noen navn er godt kjent. Andre har for lengst blitt glemt. Alle har de kjempet for sitt land, sitt hjem og seg selv. Disse kvinnene, som kommer fra alle verdenshjørner og alle samfunnslag, har bidratt til å forme den verden vi kjenner i dag. De har alle en unik historie å fortelle, men noe har de felles: kampånden.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Boudicca roper til soldater

Fu Hao

Ukjent–ca. 1200 f.Kr.
Shang-dynastiet

Fu Hao var gift med kong Wu Ding. Som kone, mor og dronning levde hun et liv andre bare kunne drømme om. Etter ordre fra kongen utførte hun oppgaver som vanligvis var forbeholdt menn. Ikke minst som militær leder.

Fiender utfordret stadig Shang-dynastiet. Fu Hao nedkjempet dem alle. Hun kunne selv velge hvilke soldater som skulle følge henne. Andre ganger valgte ektemannen dem ut for henne. Hver gang kom hun seirende hjem. For eksempel slaget over Ba som er det første dokumenterte angrepet i kinesisk historie. Fu Hao er gravlagt som en kongelig kriger. Blant de 2000 gjenstandene hun fikk med seg i graven, var det over 100 våpen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Statue av Lady fu hao

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!