Hva er egentlig en vaksine?

Line besøker 6. klasse på Nidarvoll skole i Trondheim når de får vaksine mot barnesykdommene kusma, meslinger og røde hunder.

Hvorfor er sprøyter bra?

Sprøyter, dråper og spray trener opp immunsystemet ditt til å bekjempe dødelige sykdommer. 

Immunforsvaret består av millioner av hvite blodceller som patruljerer kroppen på jakt etter smittestoffer. Når disse cellene oppdager fare, setter de i gang et todelt angrep. Først aktiveres det uspesifikke, medfødte immunforsvaret. Dette bremser veksten av smittestoffet og forhindrer spredning. Deretter setter det spesifikke immunforsvaret i gang. Her er det   spesialagenter som har lært seg å kjempe mot én bestemt bakterie eller virus.   

Det spesifikke immunforsvaret er kraftig, men det bruker litt tid å komme i gang. Det er fordi hver av celletypene her kun kan bekjempe én type infeksjon, den cellene dine har spesialisert seg på. Når kroppen oppdager en ny inntrenger, må den finne de riktige cellene, før den kan klargjøre dem til kamp. Dette kan ta opptil en uke, og i mellomtiden kan du bli ganske dårlig.  

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Det er her vaksiner kommer inn i bildet.

I stedet for å vente til du blir smittet av en farlig sykdom, som for eksempel meslinger, gir en vaksine immunforsvaret ditt mulighet til å forberede seg før du blir smittet på ordentlig. Vaksiner inneholder svekkede eller døde smittestoffer, eller deler av smittestoffer. Slik gjøres immunforsvaret oppmerksom på faren, og oppmuntres til å produsere spesialagenter som senere kan beskytte deg mot den aktuelle sykdommen.  

Mange av cellene som dannes under en vaksinasjon forsvinner etterpå, men noen celler, kalt hukommelsesceller eller minneceller, blir værende. Disse hukommelsescellene kan oppholde seg i blodbanen i flere tiår. De er konstant på utkikk etter smittestoffet de har lært å eliminere. Dersom du skulle bli smittet på ordentlig, vil hukommelsescellene begynne å jobbe med en gang. Da deler de seg for å produsere en hær av kloner, og denne gangen er immunforsvaret klart i løpet av noen timer, i stedet for flere dager. Dermed kan infeksjonen overvinnes før den rekker å få feste i kroppen, og antakelig merker du ikke noe til sykdommen i det hele tatt. 

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Kan vaksiner være farlige?

Uten de vaksinene vi har i dag, ville 2,5 millioner barn dø hvert år. Dersom vi brukte de samme vaksinene til å immunisere flere barn, kunne vi reddet 1,5 millioner flere liv. Men i noen land synker vaksinasjonsraten, fordi foreldrene velger å ikke vaksinere barna sine. For å stoppe meslinger i å spre seg er det nødvendig å vaksinere 95 % av alle barn med MMR-vaksine, slik at vi får det som kalles flokkimmunitet. Dette beskytter babyer som ikke har fått vaksine enda, og de få barna og voksne som ikke kan ta vaksine av medisinske årsaker.  

Det er mange myter rundt dette med vaksinering, og en del foreldre er bekymret, men sannheten er at vaksiner redder liv. Babyer takler millioner av bakterieceller hver eneste dag. En vaksine vil ikke overbelaste eller svekke immunforsvaret deres, ikke engang hvis de er for tidlig født. Det er trygt å vaksinere barn selv om de har en mild sykdom eller en form for allergi, og det er absolutt ingen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. 

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Influensaviruset forandrer seg hvert år, så vi må fornye vaksinen slik at den fremdeles virker. 

Pasient får vaksine

Fem fakta

Vaksiner redder millioner av liv  

1. Kopper
Kopper alene pleide å drepe fem millioner mennesker hvert år. Nå er det ingen som dør av denne sykdommen. Takket være en verdensomspennende vaksinasjonskampanje forsvant sykdommen i 1980, og det er den eneste sykdommen som har blitt utryddet.

2. Difteri     
Difteri er en sykdom som angriper hud og respirasjonsorganer, og ville tatt livet av  260 000 mennesker årlig hvis vi ikke hadde hatt noen vaksine. Immunisering forhindrer minst 86 % av sykdomstilfellene på verdensbasis.

3. Kikhoste
Uten vaksine ville nesten en million dødsfall hvert år skyldes denne grusomme hosten. Vaksinering av små babyer har redusert antallet med to tredeler. 

4. Meslinger
Meslinger kan forårsake blindhet, hevelse i hjernen og alvorlige lungeproblemer. Det kreves bare to vaksinedoser for å beskytte barn mot sykdommen, og vaksinen forhindrer 2,6 millioner dødsfall årlig.  

5. Stivkrampe
Nyfødte babyer er spesielt utsatt for stivkrampe. Takket være vaksinen overlever 700 000 flere barn hvert år. 

Down arrow

1 / 2

Down arrow