Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

  • Undring og utforsking
  • Demokratiforståing og deltaking
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
  • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
  • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Samfunnsfag
  • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

USAs demokratiske system

USA er en republikk og forbundsstat. Det vil si at USA ikke har konge og består av 50 delstater som har stor grad av selvstendighet til å vedta lover. For eksempel har Texas i sør helt andre lover enn Minnesota i nord. Samtidig har USA en sentralmakt som ligger i hovedstaden Washington D.C.

Kongressen i USA regnes som den lovgivende makten. Den består av to kamre, Senatet og Representantenes hus. Kongressen består av representanter fra alle USAs stater. Supreme Court er den dømmende makten i USA, og passer på at alle statene følger den amerikanske grunnloven. Presidenten regnes som den utøvende makten. Presidenten velges for fire år og kan kun gjenvelges én gang.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Valg november 2020

I USAs kongress er det to store partier som dominerer politikken. Republikanerne, som regnes som konservative, og Demokratene som er liberale og progressive. Donald Trump var representant for Republikanerne. Joe Biden var representant for Demokratene.

I november 2020 ble det avholdt presidentvalg i USA. Dette ble en spennende valgkamp siden USA fortsatt er verdens største økonomi og har stor innflytelse på den internasjonale politikken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!