USAs demokratiske system

USA er en republikk og forbundsstat. Det vil si at USA ikke har konge og består av 50 delstater som har stor grad av selvstendighet til å vedta lover. For eksempel har Texas i sør helt andre lover enn Minnesota i nord. Samtidig har USA en sentralmakt som ligger i hovedstaden Washington D.C.

Kongressen i USA regnes som den lovgivende makten. Den består av to kamre, Senatet og Representantenes hus. Kongressen består av representanter fra alle USAs stater. Supreme Court er den dømmende makten i USA, og passer på at alle statene følger den amerikanske grunnloven. Presidenten regnes som den utøvende makten. Presidenten velges for fire år og kan kun gjenvelges én gang.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Valg november 2020

I USAs kongress er det to store partier som dominerer politikken. Republikanerne, som regnes som konservative, og Demokratene som er liberale og progressive. Donald Trump var representant for Republikanerne. Joe Biden var representant for Demokratene.

I november 2020 ble det avholdt presidentvalg i USA. Dette ble en spennende valgkamp siden USA fortsatt er verdens største økonomi og har stor innflytelse på den internasjonale politikken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Donald Trump

Donald Trump vant presidentvalget i 2016. Da konkurrerte han med demokraten Hillary Clinton. Meningsmålingene ga ham ikke seier, men under valgdagen overrasket han hele verden.

Før Trump stilte som president for USA var han kjent som en styrtrik finansmann. Han var eiendomsutvikler og hovedperson i et reality-program på TV.

Trump er fra byen New York og kommer fra en rik og velstående familie. Mange av hans familiemedlemmer fikk en plass i Trumps administrasjon.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

«Make America Great Again»

Trump hadde store ønsker om å få fart på USAs økonomi og skape arbeidsplasser. Han var kritisk til hvordan mange fabrikker og industrier har flyttet fra USA til Kina de siste 30 årene. Han ønsket derfor en politikk som verner om amerikanske arbeidsplasser, selskaper og produkter.

Samtidig ønsket Trump å senke skattene og sørge for en mindre velferdsstat. Ifølge Trump og Republikanerne er det individet som må passe på seg selv. De mener det ikke burde være statens ansvar. Derfor ønsker de ikke gratis helsevesen for innbyggerne.

Trump ville også føre en strengere innvandringspolitikk og ha mindre internasjonalt samarbeid. Trump truet flere ganger med å kutte ut støtte til FN.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Joe Biden

Joe Biden var presidentkandidat for Demokratene. Biden har erfaring som visepresident fra 2009 til 2017 i regjeringen med tidligere president Barack Obama. Joe Biden er kjent for å være en god forhandler. Tidligere har han fått til politiske avtaler mellom Demokratene og Republikanerne. Biden er fra Pennsylvania.

«Build Back Better»

Presidentvalgets vinner, Joe Biden, ønsker store endringer i USAs sosialpolitikk. Han ønsker sosial hjelp til dem som blir arbeidsledige, mer rettferdig lønnspolitikk og han vil gjøre utdanning billigere.

Biden ønsker å støtte minoriteter i landet, som svarte og LHBT-personer, mot diskriminering. Han ønsker også å styrke USAs rolle i utenrikspolitikken og skape gode relasjoner med EU og land i Latin-Amerika.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Slik velges USAs president

Den politiske situasjonen

Noen vil hevde at USAs folk aldri før hadde vært så delt og splittet som under valgkampen høsten 2020. Trump og Biden var svært uenige om hva slags politikk USA skal føre.

Dette så man tydelig i debatten 30. september 2020. Isteden for å fokusere på politikk gikk mye av tiden til å komme med personangrep. Ord som «klovn», «rasist» og «hold kjeft» ble brukt, og Trump ville ikke ta direkte avstand fra høyreekstreme.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

USAs 46. president etter historisk valg

Joe Biden, og visepresidentkandidat Kamala Harris, vant valget med høyest antall stemmer i USAs historie. De vant med 306 valgmenn, over Donald Trump og hans visepresident Mike Pence som fikk 232.

I flere stater var kampen så jevn at det tok fire dager før mediene turte å utrope en vinner. President Trump fikk mye oppmerksomhet for ikke å erkjenne valgnederlag da resultatet var klart, noe som anses som et viktig ledd i den demokratiske maktoverføringen. Han har gjentatte ganger også klaget på valgfusk, og bedt om omtelling av stemmer, tross manglende bevis.

Joe Biden ble innsatt som USAs 46. president i Det hvite hus 20. januar 2021.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) 
  3. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) 
  4. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) 
  5. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
  6. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) 
  7. NRK Skole
  8. Getty Images / CNBC Television YouTube
  9. Getty Images