Vaner som redder liv

Fra menneskelige urinstinkter til den moderne verdens krav om tilpasning. Lær hvilke vaner som holder deg i live.

Accessibility icon Vaner som redder liv

Instinkter som sikrer overlevelse

Mennesket er et levende vesen, og noen av de viktigste instinktene våre dreier seg om å sikre nettopp overlevelse. Helt fra våre tidligste forfedres tid har hver eneste del av oss utviklet seg i en retning som bidrar til at vi overlever som art. Det kan dreie seg om måten vi tenker på eller hvordan vi løser problemer. Det kan handle om hvordan vi lærer av gode og dårlige opplevelser. Det kan også være følelsene vi opplever som skremmer oss til å handle når vi står overfor en trussel, eller advarer oss ved å vekke en følelse av avsky.

Farer i vår moderne verden 

Mange ganger i løpet av livet fungerer kroppen som vår egen livvakt. Men instinktene våre kan bare hjelpe oss et stykke på vei. Dagens samfunn er svært forskjellig fra det enkle samfunnet forfedrene våre levde i. Samtidig som vi har funnet opp gjenstander og systemer som skal forenkle hverdagen vår, har vi også skapt nye farer som krever at vi etablerer nye vaner for å overleve. Som art har vi funnet måter å tilpasse oss dette nye, komplekse livet på. Vi må fortsette å kartlegge hvordan vi best overlever i den moderne verden.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!