Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon
2. trinn
Naturfag
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året
4. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda
4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger

Vannets kretsløp 

Vannets kretsløp – eller den hydrologiske syklus – er jordas eget resirkuleringssystem. Siden vann sjelden forsvinner fra planeten, eller kommer hit fra verdensrommet, er det vannets kretsløp som sørger for at elvene hele tiden renner ut i havene, og at atmosfæren inneholder skyer og regn. Uten denne syklusen ville det ikke vært liv på jorda. 

Slik foregår det

Det regnet som faller i dag har reist mellom jordas skyer, hav og is, i milliarder av år. Og hele kretsløpet drives av sola. Vannet i havet varmes opp av sola, fordamper og stiger opp i atmosfæren som vanndamp. Dampen kjøler seg ned etter hvert som den stiger, og på et eller annet tidspunkt kondenserer den og danner skyer. 

Omtrent 78 prosent av all nedbør, blir ført rett tilbake til havet igjen. Resten faller ned over jordas kontinenter og øyer. Noe av dette vannet renner ut i elver og innsjøer, og blir ført tilbake til havet herfra. Vann føres også tilbake til havene mellom stein og jord langt nede i bakken, som jordas grunnvann. 

Hva er avrenning?

Hva er infiltrasjon?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tegning av hvordan vannets kretsløp er

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!