Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Våtmarkeder – der covid-19 startet?

Det er god grunn til å tro at utbruddet av koronavirus oppsto fordi folk har spist flaggermuskjøtt i byen Wuhan i Kina. Viruset er det vi kaller et zoonotisk patogen, altså et smittestoff som kan overføres fra dyr til mennesker.

Selv om vi fortsatt ikke vet helt sikkert hvor viruset stammer fra, har det de siste årene kommet stadig flere krav om at Kina og resten av verden må stoppe salget av eksotiske dyr som mat. Årsaken er at man frykter at en ny pandemi kan oppstå.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ulovlig handel 

De kinesiske våtmarkedene der levende dyr kjøpes og selges, var lovlige frem til nye regler trådte i kraft 26. januar 2020. De nye reglene stanser kjøp og salg av levende, ville dyr på markedene, men bønder kan fremdeles jakte på og avle frem ville dyr som slaktes og så selges.

Myndighetene tar ansvar 

Det hevdes at kinesiske myndigheter har tilbudt seg å kjøpe ut slike bønder i to provinser, slik at bøndene kan skaffe seg et alternativt levebrød. Ifølge påstandene blir bøndene tilbudt 159 kroner per kilo kobra, 830 kroner per pinnsvin og 800 kroner per civetkatt.

Men dette er ikke bare et problem som forekommer i Kina. Man kan se det samme mange andre steder i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Denne videoen fra NRK oppsummerer problemet:

Kilder:

 • How it works (2020): issue 140
  Future publishing

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. iStock
  4. NRK