Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Våtmarkeder – der covid-19 startet?

Mange tror at koronaviruset kommer fra flaggermus. I byen Wuhan i Kina spiste noen nemlig flaggermus. Da kan virus fra flaggermusa flytte seg over til mennesket.

Selv om vi fortsatt ikke vet helt sikkert hvor viruset stammer fra, er det mange som mener at man må stoppe salget av levende dyr som mat. Grunnen er at man er redd for nye pandemier.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ulovlig handel 

De kinesiske våtmarkedene er altså markeder der det kjøpes og selges levende dyr, og dette var lovlig helt frem til 26. januar 2020. Da kom det nye regler som stanset kjøp og salg av levende, ville dyr på markedene. Likevel kan bønder fremdeles jakte på eller ha ville dyr, som slaktes og så selges.

Myndighetene tar ansvar 

Det sies at kinesiske myndigheter har tilbudt seg å betale bønder for å slutte med dette, slik at de kan finne noe annet å leve av. Ifølge påstandene blir bøndene tilbudt 159 kroner per kilo kobra, 830 kroner per pinnsvin og 800 kroner per civetkatt.

Men dette er ikke bare noe som skjer i Kina. Man kan se det samme mange andre steder i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Denne videoen fra NRK oppsummerer problemet:

Kilder:

 • How it works (2020): issue 140
  Future publishing

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. iStock
  4. NRK