Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Våtmarkeder – der covid-19 startet?

Det er stor grunn til å tro at utbruddet av koronavirus oppsto på grunn av inntak av flaggermuskjøtt i pandemiens episenter Wuhan i Kina. Viruset er det vi kaller et zoonotisk patogen, altså et smittestoff som kan overføres fra dyr til mennesker.

Selv om vi fortsatt ikke vet med sikkerhet hvor viruset stammer fra, har det de siste månedene kommet stadig flere krav om at Kina og resten av verden stopper salget av eksotiske dyr til konsum. Årsaken er at man frykter at en ny pandemi bare er et måltid unna.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ulovlig handel 

De kinesiske våtmarkedene, der noen tilbyr langt mer enn bare flaggermuskjøtt, var lovlige frem til nye regler trådte i kraft 26. januar, 2020. De nye reglene stanser kjøp og salg av levende, ville dyr på markedene, men bønder kan fremdeles jakte på og avle fram ville dyr som slaktes og så selges.

Myndighetene tar ansvar 

Det hevdes at kinesiske myndigheter har tilbudt seg å kjøpe ut slike bønder i to provinser, slik at bøndene kan skaffe seg et alternativt levebrød. Ifølge påstandene blir bøndene tilbudt 120 yuan (cirka 159 kroner) per kilo kobra, 630 yuan (cirka 830 kroner) per pinnsvin og 600 yuan (rundt 800 kroner) per civetkatt.

Dette er imidlertid ikke et problem som utelukkende forekommer i Kina. Man kan se det samme fenomenet mange andre steder i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Denne videoen fra NRK oppsummerer problemet:

Kilder:

 • How it works (2020): issue 140
  Future publishing

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. iStock
  4. NRK