Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Teknologi
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Verdens høyeste

Verdens høyeste bygning er for tiden skyskraperen Burj Khalifa i Dubai. Den er 828 meter høy. Men Jeddah Tower, som er under bygging i byen Jeddah i Saudi-Arabia, vil være over 1000 meter høy når den er ferdig. Det blir den første bygningen som blir mer enn en kilometer høy.

Hva er mulig?

Hvor høye skyskrapere er det egentlig mulig å bygge? Det vil være vanskelig, men kanskje ikke umulig, å bygge et tårn som er over 2000 meter høyt – like høyt som ti vanlige skyskrapere oppå hverandre. Det er likevel mye som er vanskelig hvis man vil bygge slike megahøye bygninger.

Vinden truer

Det største problemet er vind. Når det blåser mye kan et høyt hus vaie fra side til side. Og det kan gjøre at de som befinner seg i de øverste etasjene, blir sjøsyke.

Det finnes noen måter å unngå at bygningen vaier. Noen av verdens høyeste skyskrapere har en gigantisk vekt som henger inne i bygget, helt øverst. Dette kalles en svingningsdemper.

Svingningsdemperen i Taipei 101 Tower i Taiwan er en turistattraksjon i seg selv. Den store gule kulen henger i åtte svære stålkabler mellom 87. og 91. etasje.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Veldig langt opp

En annen stor utfordring er å komme seg til toppen av bygningen. En skyskraper på over en kilometer trenger over 3000 trappetrinn. Heisene må gå superfort. Hvis ikke tar det veldig lang tid å komme seg opp og ned. Noen heiser går i 69 kilometer i timen. I den farten fyker en heispassasjer opp eller ned i en fart på fem etasjer i sekundet.

Bra for miljøet?

Megahøye skyskrapere består av vanvittige mengder betong og stål. Det er ikke bra for miljøet, for fabrikkene som lager disse materialene, slipper ut farlige gasser i atmosfæren. Siden høye bygg trenger masse materialer og veier mye, er lavere bygninger sånn sett mer miljøvennlige.

På den annen side sparer høyhus miljøet for biltrafikk. Hvis høyhus plasseres tett på kollektivtrafikk, som for eksempel togstasjoner, vil de som jobber i høyhuset ofte ta tog istedenfor bil. Mange skyskrapere bygges i tillegg nesten uten parkeringsmuligheter. I Londons høyeste bygning, The Shard, jobber over 5000 mennesker, men det finnes bare 46 parkeringsplasser. Da tvinges folk til å bruke kollektivtrafikken – og det er bra for miljøet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Topp 10

Se hvilke ti skyskrapere som akkurat nå er verdens høyeste. Hvor mange av dem har du hørt om?

Kilder:

 • Spennende vitenskap – Junior (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter

 1. Shutterstock
 2. Getty Images
 3. Shutterstock
 4. Getty Images
 5. Getty Images
 6. Alverdens Top 10 – Youtube