Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – islam

Islam er den yngste av verdensreligionene og den nest største. De troende kalles muslimer. De tror på Allah, som betyr 'Gud' på arabisk.

Accessibility icon Verdensreligionene – islam
Verdensreligionene:

Islam

En mann ved navn Muhammad grunnla islam. Han ble født i handelsbyen Mekka, nåværende Saudi-Arabia, rundt 570 e.Kr. Ifølge muslimer fikk Muhammad et profetkall fra Allah (Gud). Gud befalte ham å forkynne at det fantes bare én gud. Så flyttet Muhammad til Medina. Her ble islam dannet som en religion. Profeten Muhammad var flink til å tale, og han var også en stor politiker og hærfører. Da han døde, var han den overlegne herskeren over store deler av Midtøsten.  

Verdt å vite om islam:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stor moske i solnedgang

Utbrededelse 

Islam er verdens nest største religion etter kristendommen. Islam har rundt 1,7 milliarder tilhengere i verden. Selv om Midtøsten er kjerneområdet for islam, bor det flest muslimer i Pakistan, Bangladesh og India. I Europa er islam den nest største religionen etter kristendommen. I Vest-Europa er islam forholdsvis nytt, og det henger sammen med innvandring. Av vesteuropeiske land har Frankrike flest muslimer med fem millioner. 

Etter at Muhammad døde, ble det uenigheter om hvem som var hans rettmessige etterfølger. Det førte til at islam delte seg inn i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. De aller fleste muslimer er sunnimuslimer, cirka 85 prosent. Hele det islamske fellesskapet kalles «umma».  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Blå moske

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!