Verdensreligionene:

Islam

En mann ved navn Muhammad grunnla islam. Han ble født i handelsbyen Mekka, nåværende Saudi-Arabia, rundt 570 e.Kr. Ifølge muslimer fikk Muhammad et profetkall fra Allah (Gud). Gud befalte ham å forkynne at det fantes bare én gud. Så flyttet Muhammad til Medina. Her ble islam dannet som en religion. Profeten Muhammad var flink til å tale, og han var også en stor politiker og hærfører. Da han døde, var han den overlegne herskeren over store deler av Midtøsten.  

Verdt å vite om islam:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stor moske i solnedgang

Utbrededelse 

Islam er verdens nest største religion etter kristendommen. Islam har rundt 1,7 milliarder tilhengere i verden. Selv om Midtøsten er kjerneområdet for islam, bor det flest muslimer i Pakistan, Bangladesh og India. I Europa er islam den nest største religionen etter kristendommen. I Vest-Europa er islam forholdsvis nytt, og det henger sammen med innvandring. Av vesteuropeiske land har Frankrike flest muslimer med fem millioner. 

Etter at Muhammad døde, ble det uenigheter om hvem som var hans rettmessige etterfølger. Det førte til at islam delte seg inn i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. De aller fleste muslimer er sunnimuslimer, cirka 85 prosent. Hele det islamske fellesskapet kalles «umma».  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Blå moske

Sentrale skikkelser 

Profeten Muhammad er den mest sentrale skikkelsen i islam. Han grunnla religionen og forkynte at det fantes bare én gud. Det vi si at islam er en monoteistisk religion, på samme måte som jødedommen og kristendommen. Men det understrekes at Muhammad var et historisk menneske, og at han ikke må dyrkes på noe vis.  

Islam bygger videre på jødisk og kristen arv. Muslimer ser på både Abraham og Jesus som store profeter. 

Muhammed rir inn i Mekka
Papir bakgrunn

Hellige steder 

Byen Mekka i Saudi-Arabia er islams helligste midtpunkt, for her ble profeten Muhammad født. Når muslimer i hele verden ber, vender de seg mot Mekka. Muslimer er også pålagt å reise på pilegrimsferd, kalt «hajj», til Mekka én gang i livet. I Mekka ligger Kaba, islams største helligdom og målet for alle muslimske pilegrimer. Det er en stor, sort kube som muslimene går syv ganger rundt under sin hajj. Kaba ble ifølge islam bygd av Adam. 

Muslimenes forsamlingshus heter moské. Den som leder bønnen, kalles en imam, som tilsvarer kristendommens prest. Noen moskeer har minareter, som er høye tårn hvorfra de troende blir kalt inn til bønn. Fredagsbønnen er ekstra høytidelig, og da samles ofte muslimene til bønn i moskeen.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kaba i Mekka

Hellige skrifter 

Koranen er islams hellige bok. Den inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad skal ha mottatt på 600-tallet. Boka er skrevet på arabisk og inneholder 114 kapitler eller såkalte surer. I århundrene etter at Muhammad døde, ble fortellinger om hva han sa eller gjorde samlet og skrevet ned i bøker som kalles «hadith». I tillegg til budskapet om den ene Gud inneholder Koranen mange påbud og forbud. Dette kalles «sharia», den religiøse loven. 

Koranen

Høytider 

Id al-fitr, «fastebrytingens fest», er en religiøs fest som feires av muslimer når fastemåneden er over. Høytiden kalles også bare id/eid, som betyr høytid eller fest. Festen begynner med høytidelig fellesbønn og preken i moskeen. Man kler seg i festklær, voksne og barn gir og mottar gaver, og man besøker familie og venner eller sender id-kort. 

Den andre av de to årlige høytidene som feires av hele det islamske fellesskapet, heter id al-adha. Den feires ved avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsferden til Mekka.  

I tillegg har muslimer en rekke overgangsritualer, som at trosbekjennelsen hviskes i den nyfødtes øre. Ritualene varierer også en del etter hvilken kultur og bakgrunn man har. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Familie spiser iftar

Symboler 

Islam er tradisjonelt imot å ha symboler og tegninger med levende vesener, fordi man fra gammelt av var redd for at de skulle bli dyrket. Men symbolene halvmåne og av og til stjerne er vanligvis ansett som symboler på islam og islamsk tro. Ifølge muslimer har månen religiøs betydning fordi månefasene bestemmer den islamske kalenderen. 

Moske i Sudan

Ritualer  

Et ritual er noe vi gjentar bevisst og etter et bestemt mønster. Et muslimsk ritual er ramadan, fastemåneden. Under ramadan skal man ikke drikke eller spise fra sola står opp til den går ned. Det er heller ikke lov å røyke eller ha sex. Den fysiske fasten er en ytre handling for å bli «renset innvendig».  

I ramadan er det viktig med solidaritet, tålmodighet og selvbeherskelse, og de troende oppfordres til å være ekstra gode og snille. Under ramadan i pandemien har muslimer i Oslo for eksempel ordnet gratis matkuponger fra spisesteder, til familier med dårlig råd.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Iftar

Kunst og bygninger 

Den islamske kunsten har mange praktfulle byggverk, kunsthåndverk og skriftkunst. Moskeene med sine tårn er de viktigste og mest typiske bygningene. Men det finnes også overdådige slott og palasser. Islamsk kunst vises særlig i vakre utsmykninger og er et verdifullt bidrag til kunsthistorien. Illustrasjoner og mønstre har hatt stor betydning for kunsten i verden. 

Moské i Cairo

Islam i Norge 

I Norge har vi rundt 180 000 muslimer som er medlemmer av en moské eller muslimsk forening. Det finnes over 80 menigheter rundt om i landet. Den muslimske befolkningen er stort sett innvandrere eller flyktninger og asylsøkere fra den muslimske verden og etterkommerne deres.  

Norske muslimer er en veldig variert gruppe mennesker, fra mange landbakgrunner og kulturer. Islam i Norge er i sterk vekst. Og selv om islam har røtter i gamle tradisjoner, blir den tolket og praktisert ulikt av muslimer i Norge og resten av verden. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Muslim ber i snøen

Kilder:

 • Vogt, Kari: islam i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. april 2021 fra https://snl.no/islam
 • Vogt, Kari: Kaba i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 16. april 2021 fra https://snl.no/Kaba
 • Vogt, Kari: Mekka i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 16. april 2021 fra https://snl.no/Mekka

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images / NRK Skole
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images