Verdensreligionene:

Islam 

En mann som het Muhammad grunnla islam rundt 570 e.Kr. Han ble født i byen Mekka i det nåværende Saudi-Arabia. Ifølge muslimer fikk Muhammad en befaling fra Allah. Han skulle forkynne at det fantes bare én gud.

Så flyttet Muhammad til Medina. Her ble islam en religion. Profeten Muhammad var flink til å tale, og han var en stor politiker og hærfører. Da han døde, var han en overlegen hersker over store deler av Midtøsten.  

Verdt å vite om islam:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stor moske i solnedgang

Utbrededelse 

Islam er verdens nest største religion etter kristendommen. Det er rundt 1,7 milliarder muslimer i verden.

Selv om Midtøsten er kjerneområdet for islam, bor det flest muslimer i Pakistan, Bangladesh og India. I Vest-Europa er islam forholdsvis nytt, og det henger sammen med innvandring. Av vesteuropeiske land har Frankrike flest muslimer med sine fem millioner.

Etter at Muhammad døde, kranglet etterfølgerne hans om hvem som skulle ta over. Det førte til at islam delte seg inn i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam.

De aller fleste muslimer er sunnimuslimer. Hele det islamske fellesskapet kalles «umma».  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Blå moske

Sentrale skikkelser 

Profeten Muhammad er den mest sentrale skikkelsen i islam. Han grunnla religionen og forkynte at det fantes bare én gud. Det vi si at islam er en monoteistisk religion, på samme måte som jødedommen og kristendommen. Men det understrekes at Muhammad var et historisk menneske, og at han ikke må dyrkes som en gud.  

Islam har mye av jødedommen og kristendommen i seg. Muslimer ser på både Abraham og Jesus som store profeter. 

Muhammed rir inn i Mekka
Papir bakgrunn

Hellige steder 

Byen Mekka i Saudi-Arabia er islams helligste sted, for her ble profeten Muhammad født. Når muslimer i hele verden ber, vender de seg mot Mekka.

Muslimer er også pålagt å reise på pilegrimsferd, kalt «hajj», til Mekka én gang i livet. I Mekka ligger Kaba, islams største helligdom og målet for alle muslimer. Det er en stor, sort kube som muslimene går rundt syv ganger.

Muslimenes forsamlingshus heter moské. Den som leder bønnen, kalles en imam. Det tilsvarer kristendommens prest.

Noen moskeer har minareter, som er høye tårn. Fra disse tårnene kalles de troende inn til bønn. Fredagsbønnen er ekstra høytidelig, og da samles ofte muslimene til bønn i moskeen.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kaba i Mekka

Hellige skrifter 

Koranen er islams hellige bok. Den inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad skal ha mottatt på 600-tallet. Boka er skrevet på arabisk og inneholder 114 kapitler eller såkalte surer.

I århundrene etter at Muhammad døde ble fortellinger om ham samlet og skrevet ned i bøker. Disse kalles «hadith».

I tillegg til budskapet om den ene Gud, inneholder Koranen mange påbud og forbud. Dette kalles «sharia», den religiøse loven.

Koranen

Høytider 

Id al-fitr, «fastebrytingens fest», er en religiøs fest som feires av muslimer når fastemåneden er over. Høytiden kalles også bare id/eid, som betyr høytid eller fest.

Festen begynner med høytidelig fellesbønn og preken i moskeen. Man kler seg i festklær, og gir hverandre gaver. Det er viktig å besøke familie og venner. 

Den andre av de to store høytidene som det islamske fellesskapet feirer, heter id al-adha. Den feires ved avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsferden til Mekka.

I tillegg har muslimer en rekke overgangsritualer, som at trosbekjennelsen hviskes i den nyfødtes øre. Ritualene varierer også en del etter hvilken kultur og bakgrunn man har.

Et ritual er noe man gjør mange ganger i livet, og følger oftest de samme tradisjonene.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Familie spiser iftar

Symboler 

I islam er det ikke vanlig å bruke symboler og tegninger av dyr eller mennesker. Det er kun Allah som skal dyrkes.

Halvmåne og stjerne er vanligvis symboler på islam og islamsk tro. Ifølge muslimer har månen religiøs betydning fordi den bestemmer den islamske kalenderen. 

Moske i Sudan

Ritualer  

Et ritual er noe vi gjentar ofte, og etter faste tradisjoner. Et muslimsk ritual er ramadan, fastemåneden.

Under ramadan skal man ikke drikke eller spise fra sola står opp, til den går ned. Det er heller ikke lov å røyke eller ha sex. Fasten er en handling for å bli «renset innvendig».  

I ramadan er det viktig med solidaritet, tålmodighet og selvbeherskelse. De troende oppfordres til å være ekstra gode og snille.

Under ramadan i pandemien har muslimer i Oslo blant annet ordnet gratis matkuponger fra spisesteder, til familier med dårlig råd.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Iftar

Kunst og bygninger 

Muslimene har mange praktfulle byggverk og kunst. Moskeene med sine tårn, er de viktigste og mest typiske bygningene. Men det finnes også vakre slott og palasser.

Islamsk kunst vises særlig i vakre utsmykninger, og er et verdifullt bidrag til verdens kunsthistorie. 

Moské i Cairo

Islam i Norge 

I Norge er det rundt 180 000 muslimer som er medlemmer av en moské, eller en muslimsk forening. Det finnes over 80 menigheter rundt om i landet.

Den muslimske befolkningen er stort sett innvandrere, flyktninger eller asylsøkere fra den muslimske verden. Mange av muslimene er dermed født i Norge.  

Norske muslimer er en veldig variert gruppe mennesker. Islam i Norge er i sterk vekst. Selv om islam har røtter i gamle tradisjoner, blir den tolket og praktisert ulikt av muslimer i Norge og resten av verden. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Muslim ber i snøen

Kilder:

 • Vogt, Kari: islam i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. april 2021 fra https://snl.no/islam
 • Vogt, Kari: Kaba i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 16. april 2021 fra https://snl.no/Kaba
 • Vogt, Kari: Mekka i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 16. april 2021 fra https://snl.no/Mekka

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images / NRK Skole
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images