Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – islam

Islam er den yngste av verdensreligionene og den nest største. De troende kalles muslimer. De tror på Allah, som betyr Gud på arabisk.

Accessibility icon Verdensreligionene – islam
Verdensreligionene:

Islam

En mann som het Muhammad grunnla islam rundt 570 e.Kr. Han ble født i byen Mekka som ligger i Saudi-Arabia. Ifølge muslimer fikk Muhammad en befaling fra Allah. Han skulle forkynne at det fantes bare én gud. Så flyttet Muhammad til Medina. Her ble islam en religion.

Verdt å vite om islam:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stor moske i solnedgang

Utbrededelse 

Islam er verdens nest største religion. Det er rundt 1,7 milliarder muslimer i verden. De fleste muslimer bor i Pakistan, Bangladesh og India. I Europa er det også mange muslimer, blant annet på grunn av innvandring.

Etter at Muhammad døde ble det krangel om hvem som skulle bli leder. Det førte til at islam ble delt i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. De aller fleste muslimer er sunnimuslimer. Hele det islamske fellesskapet kalles «umma».

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Blå moske

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!