Digitalt feltkurs

Her blir elevene kjent de viktigste prinsippene for å kartlegge livet i fjæra i tråd med den vitenskapelige metode. Det digitale feltkurset tar utgangspunkt i videoer og fotografier fra forskningsprosjekter som Havforskningsinstituttet er med på.

Gjennom arbeidet skal elevene både bli kjent med utstyr, utforske fjæra, artsbestemme funn og lære hvordan havforskningsdata analyseres og brukes.

I likhet med andre feltkurs og forskningstokt, legger også mye av det virtuelle feltkurset opp til at klassen kan deles i mindre grupper som jobber med hver sin oppgave for så å dele sine funn med resten av klassen.

Det virtuelle feltkurset består av tre deler som hver består av flere underdeler. Tiden som kreves til hver deler er et røft overslag, og vil være avhengig av hvor mye diskusjon man legger opp til.

Velg modul