Hvilket utstyr? Og hvordan brukes det?

I denne oppgaven skal elevene bli kjent med enkelt, manuelt utstyr, men også avansert, teknologisk utstyr som brukes til marine observasjoner.

Bolken baserer seg hovedsakelig på to av kjerneelementene i læreplanen, Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og Jorda og livet på jorda, men man kan også trekke inn elementer fra kompetansemålene som er nevnt her.

I oppgavene under skal elevene sammenlikne utstyr som brukes i fjæra og om bord på et forskningsskip, og diskutere bruken av det forskjellige utstyret. Denne delen kan gjennomføres på en enkelttime, eller som del av en lengre økt sammen med neste del i læringsstien.

Tid: 25-40 minutter

Be elevene studere de to listene under. For enklere sammenlikning kan elevene åpne listene i hvert sitt vindu, så de kan studeres side om side.

Velg undervisningsmateriell

.sp-custom-grid {display: grid;grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));grid-gap: 20px;}.sp-custom-grid > a {display: block;}.sp-custom-grid > a > img {width: 100%;display: block;height: auto;}