Dugnad for havet

Vitensentrene har på oppdrag for Havforskningsinstituttet utviklet et helt nytt undervisningsopplegg for videregående skoler. Det kan gjennomføres som feltkurs i fjæra eller på skolen som digitalt feltkurs! 

Innholdet

Feltkursene er laget for å henholdsvis kunne utføres på en dobbelttime og en dag i felt. Kurset kan gjennomføres som et praktisk feltkurs fysisk i fjæra. Det er laget komplett dagsplan og lærerveiledning, som lærere selvsagt kan tilpasse etter eget ønske. Hvis ønskelig kan kurset også gjøres som et digitalt feltkurs med oppgaver tilknyttet havforskning og hvordan data fra havforskning kan bidra til å hjelpe beslutningstagerne. Dette er en digital løsning der elevene bruker bilder og videoer fra det marine miljøet, samlet av forskere ved HI og deres samarbeidspartnere.

Kobling til de nye læreplanene

Undervisningsopplegget er godt forankret i de nye læreplanene, med fokus på det som står om naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter samt jorda og livet på jorda. Gjennom opplegget vil elevene få oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag og øke sin forståelse av naturen og miljøet.

Les mer om kobling til nye læreplanen

Hva kreves?

Opplegget er helt gratis, og kan gjennomføres uten særlig annet enn internettilgang og datamaskiner på skolen. Det meste som trengs ligger her på sidene men bestemmelsesnøkler for marine arter må skolen bistå med selv. Dersom en vil ta elevene på fysisk feltkurs vil det kreve transport og mat som skolen må dekke selv, mens alt til selve undervisningen, også lærerveiledninger, skjemaer etc. er ferdig utarbeidet. Feltutstyr kan benyttes, men er egentlig ikke noe krav, øvelsene krever ikke det.

Velg kurs

.sp-custom-grid {display: grid;grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));grid-gap: 20px;}.sp-custom-grid > a {display: block;}.sp-custom-grid > a > img {width: 100%;display: block;height: auto;}#row-5 .simpleParallax { height: 50vh; max-height: 600px;}

Lærerstøtte

Det er utviklet et eget lærerkurs som lanseres våren 2021 og som kan gjennomføres digitalt. Det er gratis å delta på og du kan lese mer om kursene her.

 

Hvem står bak?

Undervisningsopplegget et samarbeid mellom landets regionale vitensentrene og Havforskningsinstituttet. Opplegget koordineres av INSPIRIA science center i Sarpsborg i samarbeid med Vitensenteret Sørlandet og leveres sammen med VilVite i Bergen og Nordnorsk vitensenter.

Opplegget er testet og prøvd ut på en rekke skoler og vil evalueres løpende. Tips og innspill kan meldes til: dfh@inspiria.no