Kva er ideologi? 

Det å styre eit samfunn er som å styre ein maskin med mange tannhjul. Kvart tannhjul er viktig. Viss eitt tannhjul står fast, kan heile maskinen stanse.

Ein ideologi er politiske idear for korleis eit samfunn bør organiserast. Kvar ideologi meiner at dei har dei beste løysingane. Nokre er villige til å starte krig for å få fram sin ideologi. Andre vil at folket skal bestemme gjennom eit demokrati.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Mennesket i tilværet 

Det som har skjedd før, verkar inn på notida – og framtida. Ideologiane prøver å forklare korleis mennesket kan leve best mogleg i samfunnet – gjennom å lære av historia.

Det er derfor viktig å finne løysingar på korleis vi fordeler makt, gode og byrder. Goda er dei fordelane ein har i eit samfunn. Byrdene er det som kan vere vanskeleg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!