Hva er ideologi? 

Det å styre et samfunn er som å styre en maskin med mange tannhjul. Hvert tannhjul er viktig. Hvis ett tannhjul står fast, kan hele maskinen stanse.

En ideologi er politiske ideer for hvordan et samfunn bør organiseres. Hver ideologi mener at de har de beste løsningene. Noen er villige til å starte krig for å få frem sin ideologi. Andre vil at folket skal bestemme gjennom et demokrati.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Menneskets plass i tilværelsen 

Det som har skjedd tidligere har betydning for nåtiden – og fremtiden. Ideologiene forsøker å forklare hvordan mennesket kan leve best mulig i samfunnet – gjennom å lære av historien.

Det er derfor viktig å finne løsninger på hvordan vi fordeler makt, goder og byrder. Godene er de fordelene man har i et samfunn. Byrdene er det som kan være vanskelig.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!