What is ideology?

It is difficult to rule a society. You can think of it like a machine, where each part is just as important as the other. If one part is broken, the machine will stop working.

An ideology is the political principle on how society should be organised.Those who lead with a certain ideology want the whole society to be based on those ideas. An ideology is ideas and ideals on how social and political life should be.

An ideology will use many means to reach its goals. This could be through revolution or war, or through democratic processes.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Man’s place in life

Ideologies can explain people’s place in life and society. Things that have happened before will influence the future. All ideologies have different views on how we should live our lives.

A society needs to make a plan on how to divide power, goods and burdens. Benefits are the good things you have, and burdens are what is difficult in life.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!