Kvifor veks byane så raskt?

I 2021 var vi nesten 8 milliardar menneske på jorda. Kvar skal alle desse menneska bu? Kvifor er det så mange som flyttar inn til byane?

Accessibility icon Kvifor veks byane så raskt?

Kvifor veks byane så raskt?

Verdas befolkning aukar. Stadig fleire flyttar til byane. I dag bur over halvparten av jordas befolkning i byar. Kvifor er det sånn?

Den industrielle revolusjonen

England opna mange fabrikkar på slutten av 1700-talet. Då kunne dei produsere raskare, billigare og mange fleire varer enn før. Det var mange som flytta frå landsbygda til byane for å få jobb. Dette kallar vi den industrielle revolusjonen.

I Noreg og USA starta dei med fabrikkar rundt 1850. I Russland begynte dei ikkje før på starten av 1900-talet. Men mange land i verda har ikkje kome i gang før i vår tid.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Håndtegning av en fabrikk fra 1800-tallet.
Håndtegning av en fabrikk fra 1800-tallet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!