Verdsreligionane – hinduismen

Hinduisme er ein religion som begynte i India for fleire tusen år sidan. Det er 1,2 milliardar hinduar i verda. Trua har utvikla seg i mange ulike retningar.

Accessibility icon Verdsreligionane – hinduismen
Verdsreligionane:

Hinduismen

Hinduismen blei truleg til for 4500 år sidan. Det betyr at hinduismen er blant dei eldste religionane i verda i dag. Menneska på den tida ropte til gudane sine i hymnar, som er lovsongar. Fleire av hymnane er bevarte, og dei er framleis i bruk i hinduismen.

Hinduismen har ingen kjend grunnleggjar, slik som buddhismen og islam. Ein hindu kan tilbe éin gud, mange gudar, eller ingen gudar. Hinduismen er som ei blanding av ulike religionar.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue
Hindu gudestatue

Omfang 

15 prosent av alle folk i verda er hinduar. Dei fleste bur i India. Men det finst hinduar mange stader i verda.  

Buddhismen er påverka av hinduismen. Både hinduar og buddhistar trur på atterføding. Det betyr at menneske og dyr blir fødde på ny etter at dei døyr. Hinduismen har blitt påverka av andre religionar. I dag er det mange måtar å praktisere hinduismen på.

Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges
Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!