Verdsreligionane – hinduismen

Hinduisme er ein religion som begynte i India for fleire tusen år sidan. Det er 1,2 milliardar hinduar i verda. Trua har utvikla seg i mange ulike retningar.

Accessibility icon Verdsreligionane – hinduismen
Verdsreligionane:

Hinduismen  

Hinduismen kan truleg sporast tilbake til Induskulturen for nesten 4500 år sidan. Det betyr at hinduismen er blant dei eldste nolevende religionane i verda. Dei indoeuropeiske nomadane ropte til gudane sine i hymnar, som er ein lovsong. Fleire av hymnane er bevarte og er framleis i bruk i hinduismen. Den eldste lovsongen heiter Rigveda.  

Hinduismen har ingen kjend grunnleggjar, slik som buddhismen og islam. Ein hindu kan tilbe ein gud, mange gudar, eller ingen gudar i det heile. Ein kan sjå det slik at hinduismen er ei blanding av ulike religionar.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue
Hindu gudestatue

Omfang 

15 prosent av alle folk i verda er hinduar. Dei fleste av desse bur i India. Men det finst hinduar overalt der indarar har slått seg ned.  

Hinduismen er opphav til buddhismen. Både hinduar og buddhistar trur på atterføding. Hinduismen har blitt påverka av andre religionar. Opp gjennom historia har hinduismen utvikla seg i mange retningar. I dag er det mange måtar å praktisere hinduismen på. 

Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges
Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!