Verdensreligionene:

Hinduismen

Hinduismen ble sannsynligvis til for 4500 år siden. Det betyr at hinduismen er blant de eldste av dagens verdensreligioner. Menneskene på den tiden ropte til gudene sine i hymner, som er en lovsang. Flere av hymnene er bevarte, og brukes fremdeles i hinduismen.

Hinduismen har ingen kjent grunnlegger, slik som buddhismen og islam. En hindu kan tilbe én gud, mange guder, eller ingen guder. Hinduismen er som en blanding av ulike religioner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue

Utbredelse 

15 prosent av verdens befolkning er hinduer. De fleste av dem bor i India. Men det finnes hinduer mange steder i verden.  

Buddhismen er påvirket av hinduismen. Både hinduer og buddhister tror på gjenfødelse. Det betyr at mennesker og dyr blir født på ny etter at de dør. Hinduismen har blitt påvirket av andre religioner. I dag er det mange måter å praktisere hinduismen på.

Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Sentrale skikkelser 

Hinduismen har mange guder. Noen av de viktigste heter Vishnu, Shiva, Krishna og Ganesha. Gudene kan vise seg som mennesker, kalt avatarer. De er dermed ikke usynlige slik som Gud i kristendommen.  

En mann ved navn Mahatma Gandhi var en stor politisk leder i India på 1930-tallet. Mahatma betyr «stor sjel», en hellig mann. Det vil si at han ble hyllet som en hinduistisk helgen 

Hinduer er like forskjellige som alle andre, men det er noen ting som forener de aller fleste hinduer.

Hinduene kaller sin tro for sanatana dharma, den evige lov. Hinduer tror på gjenfødelse og på karma. Karma betyr at alle dine handlinger i dette livet vil få følger i det neste. Målet for hinduer er å slippe å bli født på ny. For å oppnå dette lever mange enkle liv med meditasjon og yoga. 

Ikke-vold er også en sentral verdi i hinduismen. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hinduguder

Hellige steder 

For hinduene er det mange hellige steder i India. Landet består av mange hellige byer og hellig natur som skog, fjell og elver. Ganges er den helligste elva, og Varanasi er den mest kjente av Indias sju hellige byer. Hinduene valfarter til disse stedene, som en del av sitt religiøse liv.  

Det meste av tilbedelsen foregår i hjemmet. Det finnes også templer der gudene bor.

Hellige skrifter 

Hinduismens hellige skrifter kalles Veda-skriftene. De er skrevet på det utdødde språket sanskrit, og er Indias eldste skrifter. I Veda-skriftene står blant annet de gamle hymnene til gudene.

I dag blir de samme hymnene sunget av brahmanene, hinduistiske prester. Det gjør hymnene til verdens eldste religiøse tradisjon. De troende tror at hymnene kommer fra gudene. 

Sanskrit

Høytider 

Hinduene har mange høytider, og to av dem er divali og holi.

Divali er en lysfest som feires om høsten. Når hinduene feirer divali, gjør de rent hjemme og tenner mange små lys og kinaputter. Det er for å hilse Lakshmi, lykkens og rikdommens gudinne, velkommen.  

Holifestivalen er en fargefest som feirer fargenes og kjærlighetens seier over det svarte og mørke. Den foregår om våren, og er en hyllest til vårblomstringen. For mange hinduer betyr vårblomstringen at guden Krishna leker seg med farger.

Under festen kaster de fargepulver og spruter fargevann på hverandre. Det skjer både hjemme, i templene og ute i gatene.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung jente feirer Holif

Symboler 

Hinduismen har et mylder av fargerike gudestatuer. De finnes både i templene og i hjemmene. Å tilbe gudestatuene er viktig for mange hinduer. 

En av gudene, Ganesha, har et elefanthode.

Elefantguden Ganesha bringer lykke for hinduer. Han beskytter mot ulykker. Hvis du er i en asiatisk matbutikk eller restaurant, kan du ofte finne et lite alter for Ganesha, der det er satt frem mat, lys, blomster og røkelse. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Guden Ganesha

Ritualer 

Det som kjennetegner hinduer, er gjerne hva de gjør, og ikke så mye hva de tror på. Derfor er ritualene veldig viktige. Et ritual er noe vi gjentar ofte, og etter bestemte tradisjoner. Hinduenes daglige ritualer retter seg mot en gudestatue.  

Guden behandles som en konge eller en ærefull gjest. Gudefiguren blir vasket ren, underholdt med sang, og det blir satt frem et måltid. Ritualet kalles puja. 

Hinduene har også mange ritualer knyttet til livets overganger. Det gjelder særlig fødsel, giftermål og død. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kunst og bygninger 

Tempelet kan være alt fra store bygninger til et lite hus på et gatehjørne. Det er ofte omgitt av en høy, firkantet mur med vakre inngangspartier. Hele tempelet blir gjerne oppfattet som et eget univers.  

Templene er rikt utsmykket med gudefigurer. De skal alltid være vakre å se på. Men en gudefigur kan også være liten nok til at en hindu kan ha den med seg i lomma. 

Hindutempel

Hinduisme i Norge 

I Norge kan det være så mange som 20 000 hinduer. Å være hindu er noe personlig, og ikke alle er knyttet til en menighet. De fleste hinduer i Norge er fra Sri Lanka og India, eller har bakgrunn fra disse landene.  

Visste du at yoga har sin opprinnelse i hinduismen? Hinduer utøver yoga som en åndelig teknikk, for å bli forent med sine guder og oppnå frelse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Norsk hindu kultursenter festival 2012

Kilder:

 • Jacobsen, Knut A.: divali i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/divali
 • Jacobsen, Knut A.: Ganesha i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 30. april 2021 fra https://snl.no/Ganesha
 • Jacobsen, Knut A.: Holi i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/Holi
 • Kværne, Per og Jacobsen, Knut A.: hinduisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/hinduisme
 • Kværne, Per og Jacobsen, Knut A.: yoga i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 30. april 2021 fra https://snl.no/yoga

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Ida Tolgensbakk (CC BY-SA 3.0) / NRK Skole