Verdsreligionane – hinduismen

Hinduisme er ein religion som begynte i India for fleire tusen år sidan. Det er 1,2 milliardar hinduar i verda. Trua har utvikla seg i mange ulike retningar.

Accessibility icon Verdsreligionane – hinduismen
Verdsreligionane:

Hinduismen

Hinduismen blei til for 4500 år sidan. Han er derfor ein av dei eldste religionane i verda. Menneska på den tida ropte til gudane sine i hymnar. Det er som ein lovsong. Fleire av desse blir framleis brukte i hinduismen.

Vi veit ikkje kven som starta hinduismen. Ein hindu kan tilbe éin gud, mange gudar, eller ingen gudar. Hinduismen er som ei blanding av ulike religionar.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue
Hindu gudestatue

Omfang 

15 prosent av alle folk i verda er hinduar. Dei fleste av dei bur i India. Men det finst hinduar mange stader i verda. Hinduismen er ei blanding av fleire religionar. Hinduar trur blant anna på atterføding. Det betyr at menneske og dyr blir fødde på ny etter at dei døyr.
Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges
Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!