Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – hinduismen

Hinduisme er en religion som begynte i India for flere tusen år siden. Det er 1,2 milliarder hinduer i verden. Troen har utviklet seg i mange forskjellige retninger.

Accessibility icon Verdensreligionene – hinduismen
Verdensreligionene:

Hinduismen  

Hinduismen kan sannsynligvis spores tilbake til Induskulturen for nesten 4500 år siden. Det betyr at hinduismen er blant de eldste nålevende verdensreligionene. De indoeuropeiske nomadene ropte til gudene sine i hymner, som er en lovsang. Flere av hymnene er bevarte og brukes fremdeles i hinduismen. Den eldste lovsangen heter Rigveda.  

Hinduismen har ingen kjent grunnlegger, slik som buddhismen og islam. En hindu kan tilbe en gud, mange guder, eller ingen guder i det hele tatt. Man kan se på hinduismen som en blanding av ulike religioner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue

Utbredelse 

15 prosent av verdens befolkning er hinduer. De fleste av dem bor i India. Men det finnes hinduer overalt hvor indere har utvandret.  

Hinduismen er opphav til buddhismen. Både hinduer og buddhister tror på gjenfødelse. Hinduismen har blitt påvirket av andre religioner. Opp gjennom historien har hinduismen utviklet seg i mange retninger. I dag er det mange måter å praktisere hinduismen på. 

Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!