Verdensreligionene:

Hinduismen  

Hinduismen kan sannsynligvis spores tilbake til Induskulturen for nesten 4500 år siden. Det betyr at hinduismen er blant de eldste nålevende verdensreligionene. De indoeuropeiske nomadene ropte til gudene sine i hymner, som er en lovsang. Flere av hymnene er bevarte og brukes fremdeles i hinduismen. Den eldste lovsangen heter Rigveda.  

Hinduismen har ingen kjent grunnlegger, slik som buddhismen og islam. En hindu kan tilbe en gud, mange guder, eller ingen guder i det hele tatt. Man kan se på hinduismen som en blanding av ulike religioner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hindu gudestatue

Utbredelse 

15 prosent av verdens befolkning er hinduer. De fleste av dem bor i India. Men det finnes hinduer overalt hvor indere har utvandret.  

Hinduismen er opphav til buddhismen. Både hinduer og buddhister tror på gjenfødelse. Hinduismen har blitt påvirket av andre religioner. Opp gjennom historien har hinduismen utviklet seg i mange retninger. I dag er det mange måter å praktisere hinduismen på. 

Hellige blomster i en hånd ved elven Ganges

Sentrale skikkelser 

Hinduismen har mange guder. Noen av de viktigste heter Vishnu, Shiva, Krishna og Ganesha. Det er ikke noe skarpt skille mellom det guddommelige og det menneskelige. Gud kan vise seg som mennesker, kalt avatarer.  

En mann ved navn Mahatma Gandhi var en stor politisk leder og hengiven hindu i India på 1930-tallet. Mahatma betyr «stor sjel», en hellig mann. Det vil si at han ble hyllet som en hinduistisk helgen 

Hinduismen er en mangfoldig religion, men det er noen ting som forener de aller fleste hinduer. Hinduene kaller sin tro for sanatana dharma, den evige lov. Hinduer tror på gjenfødelse og på karma. Karma betyr at alle dine handlinger i dette livet vil få følger i det neste. Målet for hinduer er å slippe å bli født på ny. Et enkelt liv med meditasjon, yoga og tilbedelse vil føre til åndelig innsikt og dermed frelse fra å bli gjenfødt. 

Ikke-vold er også en sentral verdi i hinduismen. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hinduguder

Hellige steder 

For hinduene er det mange hellige steder i India. Landet består av et nett av hellige byer og hellig natur som skog, fjell og elver. Ganges er den helligste elva, og Varanasi er den mest kjente av Indias sju hellige byer. Hinduene valfarter til disse stedene, som en del av sitt religiøse liv.  

Det meste av tilbedelsen foregår i hjemmet, men det finnes også hinduistiske templer. Et hindutempel er først og fremst gudenes bolig. 

Hellige skrifter 

Hinduismens hellige skrifter kalles Veda-skriftene. De er skrevet på sanskrit, et nå utdødd språk, og er Indias eldste skrifter. I Veda-skriftene står blant annet lovsanger til gudene, kalt hymner. Hymnene ble lenge muntlig overlevert. I dag blir de samme hymnene fremsagt av brahmanene, hinduistiske prester. Det gjør hymnene til verdens eldste religiøse tradisjon. Hinduene mener at de vediske hymnene er evige, og at de kommer opprinnelig fra guddommelige vismenn. 

Sanskrit

Høytider 

Hinduene har mengder av høytider, og to av dem er divali og holi. Divali er en lysfest som feires om høsten. Når hinduene feirer divali, gjør de rent hjemme og tenner mange små lys og kinaputter. Det er for å hilse Lakshmi, lykkens og rikdommens gudinne, velkommen.  

Holifestivalen er en fargefest som feirer fargenes og kjærlighetens seier over det svarte og mørke. Den foregår om våren og er en hyllest til vårblomstringen og naturens fargefest. For mange hinduer betyr vårblomstringen at guden Krishna leker seg med farger. Under holifestivalen gjør hinduer det samme. Da kaster hinduer fargepulver og spruter fargevann på hverandre. Det skjer både hjemme, i templene og ute i gatene. Hinduer sier at de leker holi, siden feiringen er en etterligning av guds lek. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung jente feirer Holif

Symboler 

Førsteinntrykket av hinduismen er gjerne et mylder av fargerike gudestatuer. De finnes både i templene og i hjemmene. Å tilbe gudestatuene er viktig for mange hinduer. 

En av gudene, Ganesha, har et elefanthode. Ganesha er sønn av gudinnen Parvati og guden Shiva.  

Elefantguden Ganesha bringer lykke for hinduer. Han fjerner hindringer når man begynner noe nytt, og han beskytter mot ulykke. Hvis du er i en asiatisk matbutikk eller restaurant, kan du ofte finne et lite husalter for Ganesha, der det er satt frem mat, lys, blomster og røkelse. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Guden Ganesha

Ritualer 

Det som kjennetegner hinduer, er gjerne hva de gjør, og ikke så mye hva de tror på. Derfor er ritualene veldig viktige. Et ritual er noe vi gjentar bevisst og etter et bestemt mønster. Hinduenes daglige ritualer kretser rundt en gudestatue.  

Guden oppvartes som en konge eller en ærefull gjest. Gudefiguren blir vasket ren, underholdt med sang, og det blir satt frem et måltid. Ritualet kalles puja. 

Hinduene har også mange ritualer knyttet til livets overganger. Det gjelder særlig fødsel, giftermål og død. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kunst og bygninger

Tempelet kan være alt fra store bygninger til et lite hus på et gatehjørne. Tempelet kan være rundt eller firkantet. Det er ofte omgitt av en høy, firkantet mur med vakre portaler. Hele tempelet blir gjerne oppfattet som et mikrokosmos, det vil si som et bilde på universet.  

Templene er rikt utsmykket med gudefigurer. De skal gi både sanselig og åndelig nytelse, altså alltid være vakre. Men en gudefigur kan også være liten nok til at en hindu kan ha den med seg i lomma. 

Hindutempel

Hinduisme i Norge 

Det er litt over 12 000 registrerte hinduer i Norge, men det er antagelig nærmere 20 000. Å være hindu er noe personlig og kulturelt, og ikke alle er knyttet til en forsamling. De fleste hinduer i Norge er fra Sri Lanka og India, eller har bakgrunn fra disse landene.

Visste du at yoga har sin opprinnelse i hinduismen? Hinduer utøver yoga som en åndelig teknikk, for å bli forent med sine guder og oppnå frelse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Norsk hindu kultursenter festival 2012

Kilder:

 • Jacobsen, Knut A.: divali i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/divali
 • Jacobsen, Knut A.: Ganesha i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 30. april 2021 fra https://snl.no/Ganesha
 • Jacobsen, Knut A.: Holi i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/Holi
 • Kværne, Per og Jacobsen, Knut A.: hinduisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/hinduisme
 • Kværne, Per og Jacobsen, Knut A.: yoga i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 30. april 2021 fra https://snl.no/yoga

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Ida Tolgensbakk (CC BY-SA 3.0) / NRK Skole