Verdens største geni?

Albert Einstein er en av de mest berømte forskerne noensinne. Ideene hans revolusjonerte hvordan fysikere forstår verden, og hjalp til med å utvikle alle mulige typer moderne teknologi. Han forutså også oppdagelser, som svarte hull, og ble en viktig skikkelse innen vitenskapen. 

Født i Tyskland

Albert Einstein ble født i 1879 i Ulm i Tyskland. Han lanserte den spesielle og den generelle relativitetsteorien – noen tanker om hvordan rom og tid inngår i beregningen av fysikkens lover. Det høres innviklet ut. Og det er det også! Men kort fortalt så førte hans tanker til at verdens vitenskapsmenn fikk grunnlag for å forstå naturens usynlige krefter. Einstein har hatt en enorm betydning for forskning og utvikling av samfunnet vårt.  

Albert Einstein som barn

Fascinert av kompass

Det sies at da han var rundt fem år gammel, ble Einstein sengeliggende på grunn av sykdom. Faren ga ham et kompass, så han ikke skulle kjede seg. Dette ble en av hans største inspirasjonskilder. Bevegelsen til nålen, som alltid vendte mot nord, fascinerte ham. Han innså at for å få ting til å fungere måtte det være et eller annet skjult som sto bak alt i verden.  

Skulket på skolen

Einstein hadde det vanskelig på skolen. Han skulket også timer på universitetet, men fikk likevel tatt eksamen.  

Portrett av Albert Einstein

Einsteins karriere

Karrieren til Einstein fikk en litt rufsete start og i begynnelsen ble han «mobbet» av andre vitenskapsmenn. Etter hvert innså også de at han var genial, og på begynnelsen av 1920-tallet ble teoriene hans anerkjent som svært viktige. En av dem handlet om den verdensberømte relativitetsteorien.  

I 1921 – 16 år etter at hans revolusjonerende teorier ble publisert – ble Einstein tildelt Nobel­prisen i fysikk.  

I 1933 flyktet Einstein, som var jøde, fra Nazi-Tyskland. Han slo seg ned i USA og fikk amerikansk statsborgerskap i 1940.  

Svart hull

E=mc2

Einstein er mest kjent for ligningen E=mc2. Denne ligningen viser at et legemes bevegelsesenergi er lik legemets relative masse ganger lysets hastighet opphøyd i andre potens. Ligningen viser med andre ord at materie kan opptre som både masse og energi, og at de to kan kobles direkte til hverandre. 

Det kan være utfordrende å forstå Einsteins vanskelige teorier, men de har hatt avgjørende betydning for oss alle. 

Pasifist

Einstein var ikke sikker på at det var mulig å bygge en atombombe, men han oppfordret den amerikanske regjeringen til å forske på kjernereaksjoner med uran. Det er den prosessen som skaper atomkraft. Han fryktet at tyskerne ville lykkes i å lage en atombombe før USA.  

Einstein var ikke selv med på å bygge atombombene, men arbeidet var i høy grad basert på hans ideer. Da den første atombomben ble sluppet over Hiroshima i Japan i august 1945, var Einstein forferdet over de grusomme ødeleggelsene. Resten av livet kjempet han mot atombomber. 

Fem fakta om Einstein  

1. En stille gutt
Det sies at Einstein sa veldig lite som barn, og når han endelig sa noe, snakket han veldig lavt. Dette varte visst helt til niårsalderen.

2. Nysgjerrig 
Einsteins interesse for vitenskap begynte med farens kompass. Da han var fem år, tenkte han at det måtte finnes krefter i luften som påvirket kompassnålen.  

3. Dårlig start 
Einstein fikk ikke gode karakterer på skolen. Etter eksamen fikk han ikke jobb på universitetet. I stedet begynte han som saksbehandler på patentkontoret i Bern. 

4. Mot atomvåpen 
Einstein var pasifist – altså motstander av krig. I starten støttet han bruken av atomvåpen for å avskrekke fienden, men senere skiftet han mening. 

5. Hjernen er bevart 
Da Einstein døde i 1955, ble hjernen hans bevart til forskning. Hjernen oppbevares nå på et universitet i USA. 

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Albert Einstein

Kilder:

 • Historie – Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Slik funker verden – Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Wikimedia Commons
  2. Ukjent
  3. Getty Images
  4. Albert-Einstein-Archiv / Ferdinand Schmutzer
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Future plc