Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Engelsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Muntlig kommunikasjon
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Språklig mangfold
 • Undring og utforsking
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Norsk
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
4. trinn
Norsk
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Norsk
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
Norsk
 • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering

Å bli bedre kjent med andre  …

…  er livsviktig for oss mennesker.

Da du var nyfødt begynte du å knytte deg til de nærmeste rundt deg. Først var det foreldrene dine. Så ble det besteforeldre, og kanskje søsken.  

Hvordan kan du bli bedre kjent med menneskene du har rundt deg? Det skal du få noen tips om her.

Mor går tur ved en elv på fjellet med baby i bæresele på magen.

Forskning viser

Hvert år viser forskning hva som gjør at nordmenn har det bra. Gode relasjoner kommer alltid på toppen av listene. Grunnen er at hjernen skiller ut hormonene serotonin og dopamin når vi opplever noe positivt. Dette gir oss en glad og rolig følelse i kroppen.

Venner og familie gjør at du kan føle deg trygg. Det å ha noen å snakke med om alt er viktig. Det er også fint å vite at du betyr noe for andre. Bruk de nærmeste du har når du opplever noe vanskelig. Men del gleder også. 

Gode forhold til andre gjør at du kan få en bedre selvfølelse. De bekrefter de positive sidene ved deg. Disse må du ta vare på. De som får støtte fra de nærmeste i en vanskelig situasjon, klarer seg best.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To par hender holder et rødt hjerte sammen.

Fellesskap

Mennesker er flokkdyr. Det betyr at du trenger andre mennesker rundt deg. Når du blir sett og hørt av flokken din, oppstår det som kalles samhold og fellesskap.

Felleskapet er samfunnet du lever i. Det kan være skolen du går på, fotballaget ditt eller familien din – miljøet du lever i, rett og slett.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tegnet multikulturell folkemengde.

Samhold

Samholdet er de sterke relasjonene i de mindre gruppene. Det kan være de aller beste vennene, eller de på volleyballaget. Det ekstra positive med samhold er at vi kan være akkurat den vi er.

Alle kan sikkert føle seg alene noen ganger. Det er ganske normalt. Klarer vi å snakke med noen om det, blir det lettere å håndtere motgang og utfordringer.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tre ungdommer sitter i en park og holder om hverandre.

Ingen er like

Vi har forskjellige måter å være sosiale på. Noen er kjempeskravlete. Andre liker å tenke mer før de snakker. Noen elsker å være sosiale (ekstroverte). Andre liker best å være i eget selskap (introverte). De fleste er kanskje en miks av flere ting.

Uansett hvilken type du er, så er det viktig å bli bedre kjent med andre mennesker.

Det er alltid litt skummelt å bli kjent med andre. Ekspertene mener det er to viktige ting å huske på. Det ene er å tørre og være deg selv. Det andre er at du må være interessert i den andre.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sjenert tenåringsgutt med skolesekk og hette på hodet.

Metoder

Nå vet du litt om hvorfor det er bra å bli bedre kjent med andre. Men hvordan gjør du det? Nå skal du få noen gode tips.

Tenåringsjente med håndtegnede spørsmålstegn over hodet.

Still spørsmål

For å bli kjent med noen må du stille spørsmål. Vær ærlig og nysgjerrig. Hva lurer du på om personen(e) du skal snakke med? Spørsmålene bør ikke være vanskeligere enn at du kan svare på dem selv. Gjør det gjerne til en lek.

I spørsmålsleken er poenget at alle skal bli sett og hørt. Da må alle svare på spørsmålet du/dere stiller. Gjør det enkelt.

Hvis dere er på tur i skogen, kan det være lurt å spørre om noe som har med turen å gjøre. Hvis dere er på trening, kan det første spørsmålet handle om det dere skal gjøre der.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mor med tre barn i ulik alder går tur i skogen om sommeren.

Still oppfølgingsspørsmål

Når praten er i gang, er det viktig å stille det vi kaller oppfølgingsspørsmål. Poenget er jo å bli godt kjent. Da er det jo mange ting du har lyst til å vite! Still spørsmål som dukker opp der og da. Vær nysgjerrige på hverandre. Gi hverandre ærlige svar.

Far og sønn har en samtale mens de går tur i parken.

Lytt ordentlig

Ingen liker å prate med en som ikke følger med. Legg vekk mobiltelefonen og se på den som snakker. Lytt ordentlig. Prøv å leve deg inn i det den andre forteller. Det å bli godt kjent er ikke gjort på en kveld. Det krever tid og oppmerksomhet.

To venninner sitter i en sofa og snakker sammen.

Kilder:

 • Kvam, Kjersti:
  Bedre kjent-boka (2021)
  Oslo. Cappelen Damm.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images