Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Historie

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Historiebevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Kunst og håndverk
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
7. trinn
Kunst og håndverk
 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
7. trinn
Kunst og håndverk
 • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv
7. trinn
Kunst og håndverk
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG2
Historie
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
VG3
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG3 påbygging
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3 påbygging
Historie
 • analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte hensikten med denne historiebruken

Hvor kommer bunaden fra?

Du tenker kanskje at bunaden som mange i Norge tar frem på 17. mai, er lik som den bondefolk pyntet seg med for mange hundre år siden? Det stemmer ikke helt. Dagens bunader er riktignok inspirert av klærne som nordmenn gikk med før i tiden. At bunaden er et festplagg i dag, må vi antakelig takke ei dame ved navn Hulda Garborg for.

Ved århundreskiftet mellom 18- og 1900-tallet blomstret nasjonalromantikken opp i hele Europa, og nasjonalfølelsen ble dyrket for alt den var verdt. I 1905 gikk Norge ut av union med Sverige, og det førte også til at nordmenn fikk et særlig behov for å skape sin egen nasjonale identitet. Og her kom Hulda inn på banen. Hun ga ut boka Norsk Klædebunad, og trakk frem ordet og begrepet «bunad» som det ypperste av norsk folkebekledning. Nasjonaldrakten var født.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brudeferd i Hardanger, malt av Adolph Tidemand og Hans Gude

Bunadens mor

Hulda var en trendsetter som fikk byfolk til å interessere seg for norske folkedrakter. Hun ble inspirert av ulike mønstre og snitt i bondedraktene hun hadde sett på sine reiser, og deretter designet hun en helt ny drakt – en bunad, nærmere bestemt Valdresbunaden.

Hulda Garborg

Kortreist mote

Bunaden skulle være et alternativ til moten fra Paris, og det var viktig at bunaden var vevd av norskprodusert stoff, som ull og lin, ikke bomull og silke, som de gamle folkedraktene gjerne hadde. Fargene skulle være laget av norske planter, men ellers var det fritt frem å sette sammen sin egen drakt.

Nærbilde av detaljer på en bunad

Kunst i håndverket

Senere ble det mye strengere regler for hvordan de ulike bunadene skulle se ut. På 1940- og 50-tallet ble det veldig viktig at bunaden var historisk korrekt.

Nå har det såkalte «bunadspolitiet» roet seg ned. I dag finnes det rundt 450 ulike bunader i Norge, hver med sin lokale historie og tilhørighet.

Rosemaling i bunaden

Noen bunader er enkelt utformet, andre er vakkert broderte. Utsmykningene er ofte inspirert av tradisjonelle hverdagsklær, søndagsklær og høytidsklær fra det bestemte stedet. Men også andre kunstuttrykk ble brukt som inspirasjon, som for eksempel rosemalingen på et skap i Trøgstad. Rosemalingen på skapet ble inspirasjonen til broderiene på Løkendrakten fra Østfold på 40-tallet.

Løkendrakten

Hipp hipp hurra!

17. mai og bunad hører tett sammen. Omtrent halvparten av alle kvinner pynter seg i bunad denne dagen. Derimot er det ikke så mange menn som gjør det samme, bare 9 prosent. Men det er stadig flere menn som får bunad, og det viser seg at 18. mai er dagen da mange menn plutselig bestemmer seg for å bestille en nasjonaldrakt.

17. mai i Førde 2006

Kostbar

De dyreste bunadene kan koste så mye som 200 000 kroner! Du kan få kjøpt en ny bil for de samme pengene. Men dette er de mest ekstreme tilfellene. Å sy en bunad er et møysommelig arbeid og et imponerende håndverk. Det kan ta utallige timer med nål og tråd for å skape de mest kunstferdige broderiene. Dessuten er bunadssølvet gjerne også håndlaget i Norge. Vanligvis koster en bunad mellom 20 000 og 50 000 kroner, avhengig av hvilken drakt det er og om den er laget i Norge.

Bunad fra Setesdal

Verdifull

Verdien av en bunad er likevel umulig å måle i kun penger. Den betyr ofte veldig mye for eieren, og for det norske samfunnet regnes den som en viktig del av en levende norsk kultur. Foreningen Den Norske Husfliden er sterkt engasjert i å ta vare på bunadstradisjonene. De sørger for at kunnskapen om kulturarven føres videre.

Bunad

En gave som varer livet ut

Bunad er en flott gave å få til konfirmasjonen. Stadig flere jenter får bunad i denne anledningen. Men med tanke på hvor dyrt et slikt festantrekk er, er det lurt å være bevisst på at det kan bli et press om at alle jenter «må» ha bunad til konfirmasjonen.

Bunad

Gutta kommer etter

Så hvorfor er det så få gutter som ønsker seg bunad til konfirmasjonen? De får bunad gjerne senere, som eksamenspresang. Noen mener det er fordi gutter modnes senere enn jenter, og dermed ønsker de seg bunad først når de kommer i 25-årsalderen. Bunad har kanskje tradisjonelt sett også vært en «jentegreie». Men det er heldigvis i ferd med å snu.

Mannlig bunad

Mer enn et festantrekk

Bunaden symboliserer stolthet og kjærlighet til norske tradisjoner, som ligger i hvert sting i bunaden. I designet er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Bunaden symboliserer tilhørighet, den viser hvor du har røttene dine.

Den symboliserer også samhørighet – vi blir en synlig del av en felles kulturarv når vi bærer en bunad. Bunaden gir plass til alle som hører til i Norge. Den har trygge røtter i både nasjonalromantisk tradisjon og nyskapende oppfinnsomhet. Slik er bunaden med på å definere og utvide det norske fellesskapet.

Slik reagerer norsk-amerikanere på å få sin egen bunad:

 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
3 damer og 2 menn i bunad

Fri fantasi

En bunad kan ikke være hva som helst, og det finnes et eget institutt som passer på at ingen tuller med søm og farger når nye bunader skal sys. Slik føres tradisjonen videre i sin ekte form. Men noen «rebeller» har kastet bunadsreglene og lager såkalte fantasistakker, og disse har blitt veldig populære de siste årene.

Designerne av fantasistakkene er moderne Huldaer som plukker tekstiler, form og farge fra øverste hylle og setter det sammen til nye nasjonaldrakter. Men draktene har samtidig solide røtter i kulturarven som bunaden er en del av. Noen rynker på nesen og synes fantasistakken er et forferdelig brudd med «regelboka», mens andre mener at det er et friskt og vakkert tilskudd til bunadstradisjonen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
To forskjellige bunander

Kilder:

 • Noss, Aagot: bunad i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 4.
  febraur 2021 fra https://snl.no/bunad

Bilde- og videorettigheter:

  1. Nasjonalmuseet
  2. Nasjonalbiblioteket
  3. Getty Images
  4. Norsk Flid Husfliden – YouTube
  5. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
  6. Arild Finne Nybø (CC BY-SA 2.0)
  7. Nasjonalbiblioteket
  8. Shutterstock
  9. Norske Bunader
  10. Norske Bunader
  11. Norske Bunader / discovery plus Norge – YouTube
  12. Foto: Siren Lauvdal – Model: Ingvild K.M. / Team Models