Fagforeninger –
arbeidernes støttespillere

Norge blir ansett som et av verdens beste land å bo i, mye takket være fagforeningene. Men hva er en fagforening, og hva jobber de med?

Arbeidsgiver med grå dress og arbeidstaker i gul vest gir hverandre et håndtrykk.
Arbeidsgiver med grå dress og arbeidstaker i gul vest gir hverandre et håndtrykk.

Hva er en fagforening?

I Norge er over halvparten av alle yrkesaktive organisert i en fagforening. En fagforening har som hovedjobb å sørge for at medlemmenes ønsker og interesser overfor arbeidsgiverne sine blir hørt.

Demokratiske organisasjoner

Fagforeningene er demokratiske organisasjoner hvor det er medlemmene som velger hvem som skal lede organisasjonen. Dersom flere fagforeninger går sammen, kalles dette et fagforbund. Vi har fire store fagforbund i Norge.

Lønn og arbeidstid

Ofte er det lønn og arbeidstid som får mest oppmerksomhet i forhandlingene og i pressen, fordi det brukes som utgangspunkt når resten av næringslivet skal forhandle.

Oppsigelsesvern

Tidligere i Norge kunne arbeidsgivere si opp ansatte når de selv ønsket det. I dag har vi lover mot dette i Norge, men slik er det ikke overalt. Det å få hjelp til å forsvare seg mot usaklige og vilkårlige oppsigelser, er viktig. Vi kaller dette oppsigelsesvern.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av en mann med dokumentmappe og briller som blir knipset bort av en stor sort hånd.
Illustrasjon av en mann med dokumentmappe og briller som blir knipset bort av en stor sort hånd.

Lønn til å leve av

Fagforeninger etablerte seg samtidig med industrialiseringen av Norge. Arbeidere krevde en anstendig lønn, regler for arbeidstider og rettigheter. I 1899 ble Arbeidernes faglige landsorganisasjon, senere kalt Landsorganisasjonen i Norge (LO), stiftet. Siden har det blitt stiftet fagforeninger for de fleste yrkesgrupper i Norge.

Kvinner jobber på fabrikk
Kvinner jobber på fabrikk

Politikerne må ta gode valg

I demokratiske land jobber mange fagforeninger med å påvirke staten. Både om hvordan lovene i arbeidslivet utformes, og om hvordan den økonomiske politikken i landet blir praktisert. En fagforening legger press på de ulike politikerne, men skal helst ikke knytte seg direkte til et politisk parti.

Stortinget
Stortinget

Hovedorganisasjon og fagforeninger

Vi må skille mellom hovedorganisasjoner og fagforeninger. En hovedorganisasjon jobber på vegne av flere fagforeninger som er etablert i fagforbund. Vi kaller det også en hovedsammenslutning.

📷   LO-bygget i Oslo. Foto: Hanna Alice Johnsen/LO

Hovedorganisasjoner

I Norge har vi fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Tallene er fra 2022.

LO (Landsorganisasjonen i Norge)

Norges største hovedorganisasjon med 25 fagforbund og 970 000 medlemmer.

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

Organisasjonen består av 12 fagforbund og har 229 000 medlemmer.

Unio (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede)

Unio består av 14 fagforbund og 389 000 medlemmer.

Akademikerne

Organisasjonen har 245 000 medlemmer fra fagforbund fra høyere utdanning.

Fagforeninger

Ulike yrkesgrupper tilhører ulike fagforeninger og fagforbund. Eksempel på slike fagforbund kan være:

 • Utdanningsforbundet for blant annet lærere
 • Sykepleierforbundet for sykepleiere
 • Tømrer og Byggfagforeningen for tømrere og snekkere
 • Yrkestrafikkforbundet for yrkessjåfører
 • Norsk journalistlag for blant annet journalister
 • TEKNA for ingeniører og teknologer
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
LO-bygget i Oslo sette fra utsiden med logoen til LO stående ut fra veggen.
LO-bygget i Oslo sette fra utsiden med logoen til LO stående ut fra veggen.

Tariffavtale

De fleste arbeidsplasser har det vi kaller tariffavtaler. Dette er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsplass. Avtalen bestemmer blant annet hva slags lønn du har krav på, og hvor lang arbeidstid du har. Det er representanter fra hovedorganisasjonene, på både arbeidsgiver- og arbeidstakersidene, som forhandler om tariffoppgjøret.

To personer skriver under på en kontrakt.
To personer skriver under på en kontrakt.

Hovedoppgjør og mellomoppgjør

I offentlig sektor foregår lønnsforhandlinger annet hvert år. I dette hovedoppgjøret forhandles det også om andre bestemmelser i tariffavtalene – blant annet arbeidstid, ferie og overtidsbetaling. Det er vanlig at tariffavtalene har to års varighet. Mellom hvert hovedoppgjør forhandles det kun om lønnstillegg. Dette kalles et «mellomoppgjør».

Konkurranse om de samme varene

Norge kjøper veldig mye fra utlandet. Ofte er disse varene billigere enn de som produseres i Norge, og vi er i en internasjonal konkurranse om å selge samme type varer. Dette betyr at vi må tenke på hva slags lønninger vi skal ha i Norge for å kunne være konkurransedyktige internasjonalt.

Konkurranseutsatt industri

I Norge er det vanlig at konkurranseutsatt industri, eller frontfaget, er de som forhandler først. Disse forhandlingene styrer hvordan resten av hovedoppgjøret blir.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Lastebil, tog, fly og containerskip som illustrerer hvordan handelsvarer transporteres i verden.
Lastebil, tog, fly og containerskip som illustrerer hvordan handelsvarer transporteres i verden.

Streik

Et av de sterkeste virkemidlene en fagforening kan bruke, hvis de mener forhandlingene ikke kommer i mål, er å streike. Da kan deler av Norge stoppe helt opp.

Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.
Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Mange konkurser

Dersom en bedrift ikke makter en lønnsøkning som er satt av hovedorganisasjonene, så kan bedriften slå seg konkurs. Hvert år legges det ned mange bedrifter som ikke er lønnsomme og bærekraftige.

Bedrifter som oppfyller FNs bærekraftsmål, kan få økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, for å klare seg i møte med nasjonal eller utenlandsk konkurranse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Forretningsmann river seg i håret foran en rød kurve som først peker opp, for deretter å peke rett ned.
Forretningsmann river seg i håret foran en rød kurve som først peker opp, for deretter å peke rett ned.

Hvem bestemmer lønnen din?

I mange land bestemmes lønnen av selskapet du jobber for, men i Norge er det som regel fagforeningenes ulike tariffavtaler som ligger til grunn for lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du må ikke være fagorganisert for å få tarifflønn. I Norge er nemlig arbeidsgiver forpliktet til å følge tariffavtalene, også overfor de ansatte som er uorganiserte.

Overleve på én fulltidsjobb

I utlandet kan du se yrker vi ikke har i Norge. I Norge har vi for eksempel ingen ansatte som kun fyller poser for kunder i matvarebutikker. Vi har heller ingen vakter på offentlige toaletter. I Norge blir slike jobber for dyre til at det lønner seg å ansette noen til å gjøre jobben.

Om man ser på det generelle lønnsnivået i Norge, skal man kunne leve greit på én fulltidsjobb. I andre land må man kanskje ha flere jobber for å overleve. Noen har det slik i Norge fremdeles, men det er ikke mange, sammenlignet med mange andre steder.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Norske pengesedler stikker opp fra en sort lommebok i skinn.
Norske pengesedler stikker opp fra en sort lommebok i skinn.

Gir utdanning automatisk jobb?

At lønningene er såpass høye, og at mange jobber krever forkunnskaper, fører til høyere krav til utdanning og erfaring i samfunnet vårt, sammenlignet med mange andre land. På hvilken måte tror du utdanning kommer til å bli viktigere for å få seg en jobb i Norge i fremtiden?

Bør du organisere deg?

Fremdeles skjer det brudd på norsk arbeidsmiljølov. Derfor er det viktig å ha noen som kan kjempe for dine rettigheter. Et fagforbund står sterkere med mange medlemmer. Mange unge synes det er dyrt å være fagorganisert og tenker at det ikke betyr noe for dem.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung student studerer noe i et mikroskop.
Ung student studerer noe i et mikroskop.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Unge er spesielt utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven. Har du en skriftlig arbeidskontrakt? Får du den lønnen dere har avtalt? Blir sikkerheten din ivaretatt? Opplever du at sjefen er ufin mot deg? Oppstår slike situasjoner, er det  viktig å ha noen som kan hjelpe deg.

Sommerpatrulje

LO sin sommerpatrulje besøkte i 2021 over 5000 arbeidsplasser. De opplevde at 58 prosent av unge sommervikarer under 18 år ble utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven. Hver sjette sommervikar under 18 år hadde ikke fått skriftlig arbeidskontrakt, og en av 10 opplevde ulovlig overvåkning på jobben.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung jente jobber i en kaffebar.
Ung jente jobber i en kaffebar.

Medlemsfordeler

Om du melder deg inn i en fagforening, kan du i tillegg til trygge lønns- og arbeidsvilkår, få en rekke medlemsfordeler. Eksempler på dette kan være billigere forsikring, stipendordninger for utdanning, rimeligere lån, kurs, fagblader og tilbud på fornøyelsesparker, festivaler, hotell, leiebil, reiser og lignende.

Stående publikum foran en musikkscene med mange lyskastere.
Stående publikum foran en musikkscene med mange lyskastere.

Hvorfor er noen skeptiske?

Selv om stadig flere blir positive til fagforeninger i Norge, er det faktisk færre som organiserer seg. Mange mener at de vil oppnå det samme lønnsnivået uten fagforeninger. Noen mener at foreningene ikke ivaretar deres interesser godt nok, eller de kan være prinsipielt mot fagforeninger. Det pekes også på at det er for dyrt å være organisert.

Studiobilde av en skeptisk mann.
Studiobilde av en skeptisk mann.

Trenger vi fagforeningene?

Arbeidslivet i Norge ville sett ganske annerledes ut uten fagforeningene. Takket være fagforeningene har vi høyere lønn, mer fritid, gode arbeidsforhold, et trygt arbeidsmiljø og generelt et økonomisk rikere samfunn, sammenlignet med mange andre land. Fagforeningene er derfor gode hjelpere og støttespillere som skal passe på at arbeidsfolk blir rettferdig behandlet.

En gruppe mennesker hjelper hverandre opp på en fjelltopp.
En gruppe mennesker hjelper hverandre opp på en fjelltopp.

Kilder:

 • Gisle, Jon; Stokke, Torgeir Aarvaag; Thingsaker, Bjørn: fagforening i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 13. juni 2022 fra https://snl.no/fagforening

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Foto: Hanna Alice Johnsen / LO
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images – YuoTube
  13. Getty Images
  14. Getty Images