Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Modellering og anvendingar
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking og problemløysing
 • Resonnering og argumentasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Matematikk
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
4. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
5. trinn
Matematikk
 • lage og løyse oppgåver i rekneark som omhandlar personleg økonomi
5. trinn
Matematikk
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk
5. trinn
Matematikk
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere
6. trinn
Matematikk
 • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
7. trinn
Matematikk
 • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
8. trinn
Matematikk
 • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
8. trinn
Matematikk
 • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
8. trinn
Matematikk
 • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
Matematikk
 • planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi

Dårlige mattegener?

Synes du matematikk er strevsomt? Klarer du å finne gode løsninger på det du jobber med? Spør noen om hjelp eller tenk litt kreativt. Det kan jo være andre måter å løse oppgaven du strever med.

Accessibility icon Dårlige mattegener?

Vanlige misforståelser

Mange tror de er dårlige i matematikk, helt uten grunn. Det er fordi mange har meninger om matematikk som er helt feil.

Dette er ting mange tenker om matematikk, men som er feil:

 • Matematikk handler (bare) om tall.
 • Matematikk handler (bare) om riktig og galt.
 • Matematikk handler (bare) om å gjøre mange oppgaver.
 • Noen blir gode i faget, mens andre ikke blir gode. Det handler om medfødte evner.
 • Hvis man klarer matematikken, er man intelligent. Hvis ikke, er man dum.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt sliter med matte

Vi er ikke roboter

Vi skal ikke gjøre alt på samme måte som andre eller lære i samme tempo. Vi er ikke roboter. Den beste måten å lære på er å finne flere måter du kan løse problemer på.

I matematikk er det mye prøving og feiling. Heldigvis er det slik i matematikk at det er mange ulike måter å løse en oppgave på. Du må finne den måten som passer for deg.

Tenkende robot
Ruteark

Hva er å streve?

Hvis du skal opp på en fjelltopp må du ofte slite og streve litt. Eller tenk på når du lærte deg å sykle. Det klarte du nok ikke første gang du prøvde.

Men etter mange forsøk, klarer man å sykle. Og når du først har lært det, går det av seg selv.

Ofte er det slik når man strever. Det er bare noe man ikke mestrer – ennå!

Sisyfos

Strev med matte

De fleste av oss strever nok litt med matematikken. Man finner ikke alltid svarene så lett eller forstår hva man skal gjøre. Det betyr at man må streve litt.

Hvordan du strever har betydning. Noen ganger hjelper det å streve, andre ganger ikke. Men det å streve på en god måte kan hjelpe deg videre.

Men da må du ikke gi opp!

Strev med vektstang
Ruteark

«Jeg har ikke mattegener»

Prøver du å unngå ting du ikke får til med en gang? Finner du heller på andre ting? Kanskje du snakker med andre eller spør om å få se hva de har skrevet, slik at du kan skrive av?

Ser du ned i pulten når læreren stiller spørsmål, slik at du ikke blir spurt?

 • Å streve på denne måten skaper ikke resultater og du får ingen mening ut av problemene du skal løse.
 • Du ser ikke at du kommer fremover og du får ikke til noe. Det gjør at man kan bli frustrert, sint eller lei seg.
 • Kanskje tenker du at du ikke er god i matte og føler deg dum?
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ineffektivt strev

«Jeg er en matematiker»

Når jeg må streve, lærer jeg. Jeg står på og gir ikke opp. Det er alltid viktig å ikke gi opp, men prøve videre. Selv om det er vanskelig vet jeg at jeg vil klare det til slutt. Det tar bare litt lengre tid.

Jente viser muskler
Ruteark

Hva gjør du hvis du står fast?

 • Se etter mønster.
 • Lag en systematisk tabell.
 • Tegn problemet.
 • Gjett og sjekk.
 • Løs en del av problemet, og se om det er noe du kan finne ut av.
 • Arbeid baklengs.
 • Tenk på et tilsvarende problem. Har du løst noe liknende før?
 • Kan du bruke enklere tall å jobbe med for å få til utregningen, og så heller bruke tallene i oppgaven etterpå?
 • Prøv en annen strategi, prosedyre eller formel.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Puslespill 2

Kilder:

 • Aubert, Karl Egil; Aarnes, Johan F.: matematikk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. april 2022 fra https://snl.no/matematikk
 • Søraa, Roger A.: robot i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. april 2022 fra https://snl.no/robot

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images