Den franske revolusjon

For å forstå den franske revolusjon på slutten av 1700-tallet må vi kjenne årsakene til at det ble revolusjon. Vi bør også kunne noe om de viktigste hendelsene, navn på noen personer og årstall som var avgjørende. Men også hvilke forandringer revolusjonen førte med seg i Frankrike.

Vi lærer historie for å forstå hvorfor samfunn endrer seg og hva vi kan lære av det. Tankene og ideene bak den franske revolusjon førte til store forandringer langt utover Frankrikes landegrenser. Selv om en dramatisk hendelse utspiller seg i ett land, kan det få store konsekvenser for andre land.

Det franske flagget som ser gammelt og slitt ut.
Det franske flagget som ser gammelt og slitt ut.

Kongen bestemte alt

I Frankrike på 1700-tallet hadde de et totalitært kongedømme. Det betyr at kongen bestemte alt og var eneveldig. Folket og kongen selv trodde han hadde fått makten fra Gud, og da var det ingen som kunne ta kongen for noe. Han var tilsynelatende like ufeilbarlig som Gud selv.

Kongen bestemte landets lover, bestemte hvem som skulle betale skatt, og hvor mye skatt de skulle betale.

📷  Etterlikning av en av maskene til kong Ludvig 14. Han var konge i Frankrike mellom 1643 og 1715.  

Skattepengene ble ofte brukt til krigføring, for de franske kongene hadde ambisjoner om å gjøre Frankrike til en stormakt. De utfordret mange andre land i Europa og deltok under den amerikanske uavhengighetskrigen (1775-1783). Der støttet de kolonistene som ville løsrive seg fra Storbritannia. Selv om Frankrike vant flere slag, opplevde de at krigføringen knakk landets økonomi fullstendig.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kong Ludvig 14. med gullmaske pyntet med papegøyefjær.
Kong Ludvig 14. med gullmaske pyntet med papegøyefjær.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!