Den industrielle revolusjonen

På 1700-tallet var de fleste bønder. På denne tiden ble det født mange flere mennesker enn før. Da behøvde folk mer mat og mer klær. Det meste av dette måtte de lage selv. Det tok lang tid.

Maskiner gjorde jobben raskere

I England var det noen som fant opp maskiner. Da kunne man lage klær mye raskere enn før. Samtidig ble stoff og tøy mye billigere.

Klassedelt samfunn

Denne tiden kalles den industrielle revolusjon. En revolusjon betyr at samfunnet endrer seg fullstendig for de aller fleste. Maskinene tok over mye av arbeidet. Noen få eide fabrikkene og ble veldig rike. De var i middelklassen. De fleste var fattige arbeidere. De var i arbeiderklassen. Derfor kalles dette et klassedelt samfunn.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk

Folk flytter til byene

I byene ble det bygget fabrikker. Det var stort behov for arbeidere. Mange bønder flyttet derfor til byene for å jobbe på fabrikk. Byene vokste raskt.

Innsiden av en gammel spinnefabrikk fra 1880
Rustrød teglsteinsvegg
Rustrød teglsteinsvegg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!