Den industrielle revolusjonen

På 1700-tallet levde mange av jordbruk og håndverk. I denne perioden var det befolkningsvekst, noe som førte til behov for større produksjon av mat og høyere etterspørsel etter billige klær. Rundt på gårdene spant de garn for å veve stoffer. Dette tok lang tid og krevde mye arbeidskraft.

Maskiner gjorde jobben raskere

Maskiner ble oppfunnet for å gjøre arbeidet raskere enn håndverkerne kunne. Vi fikk spinne- og vevemaskiner. Den mest kjente spinnemaskinen ble kalt «Spinning Jenny». De første ble tatt i bruk i Storbritannia. Maskinene gjorde at stoffer og tøy ble billigere å kjøpe.

Klassedelt samfunn

Overgangen fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon, som skjedde på slutten av 1700-tallet, kalles for den industrielle revolusjon. Dette var en stor omveltning, og førte også til et mer klassedelt samfunn. I et slikt samfunn er det stor forskjell på fattige (arbeiderklassen) og rike (middelklassen og fabrikkeierne). Det ble enorme forskjeller under denne perioden.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk

Folk flytter til byene

Det ble bygd spinne- og vevefabrikker i byene. Derfor flyttet mange til byene for å finne arbeid på disse fabrikkene, og byene vokste raskt. Det at mange flytter fra landsbygda til byene kalles for urbanisering.

Engelskmennene tjente mye penger på handel med utlandet fordi de kunne produsere stoffer og tøy raskere og rimeligere enn tidligere.

Innsiden av en gammel spinnefabrikk fra 1880
Rustrød teglsteinsvegg
Rustrød teglsteinsvegg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!