Den kalde krigen

Etter 2. verdenskrig fikk vi en periode i historien som kalles Den kalde krigen. Sovjetunionen og USA hadde stått på samme side under krigen, men etter krigen ble de motstandere. De ønsket å styre verden på sin måte, og de stod mot hverandre med hver sin ideologi. Det ble en stillingskrig mellom øst og vest, der myndighetene spionerte for å finne ut hva de andre gjorde. USA og Sovjetunionen brukte aldri våpen mot hverandre, men det var nære på flere ganger.

Accessibility icon Den kalde krigen

Den kalde krigen

Den kalde krigen mellom stormaktene USA og Sovjetunionen var en ideologisk krig mellom stormaktene og deres allierte. De startet et rustningskappløp, der de produserte og kjøpte våpen og militært utstyr for å skremme den andre. Målet var å fremstå som helt overlegen med både soldater og våpen. 

Stor russisk kanon foran en blå himmel med hvite skyer.
Stor russisk kanon foran en blå himmel med hvite skyer.

Kommunisme mot kapitalisme

USA og Sovjetunionen hadde hvert sitt syn på hvordan verden skulle styres. USA og andre vestlige land ønsket demokrati og kapitalisme. Kapitalistene eide mye og ansatte folk for å jobbe for dem. Overskuddet havnet ofte hos eierne. Staten skulle i liten grad styre økonomien, men skulle yte samfunnsnyttige tjenester som blant annet helse, skole og forsvar. I et slikt samfunn kunne forskjellene mellom eierne og arbeiderne bli store.

Kommunismen var imot kapitalisme. De mente at ingen skulle eie for mye, og at alle skulle ha like muligheter til arbeid. Ingen skulle trenge å slite seg ut for at noen få skulle bli rike. Kommunistiske land ble ofte styrt av ett parti som forfulgte og undertrykte politiske motstandere. Etter 2. verdenskrig begynte Sovjetunionen å spre kommunismen rundt i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En sort silhouette står med ryggen til oss og ser på et amerikansk og et sovjetisk flagg.
En sort silhouette står med ryggen til oss og ser på et amerikansk og et sovjetisk flagg.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!