Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Den kalde krigen

Etter 2. verdenskrig fikk vi en periode i historien som kalles Den kalde krigen. Sovjetunionen og USA hadde stått på samme side under krigen, men etter krigen ble de motstandere. De ønsket å styre verden på sin måte, og de stod mot hverandre med hver sin ideologi. Det ble en stillingskrig mellom øst og vest, der myndighetene spionerte for å finne ut hva de andre gjorde. USA og Sovjetunionen brukte aldri våpen mot hverandre, men det var nære på flere ganger.

Accessibility icon Den kalde krigen

Den kalde krigen

Den kalde krigen mellom stormaktene USA og Sovjetunionen var en ideologisk krig. Hvert land mente at deres politiske system var det beste for verden, og de startet et rustningskappløp. Det betyr at de produserte og kjøpte våpen og militært utstyr for å skremme den andre. Målet var å fremstå som helt overlegen med både soldater og våpen.

Stor russisk kanon foran en blå himmel med hvite skyer.

Kommunisme mot kapitalisme

USA og Sovjetunionen mente ulikt om hvordan verden skulle styres. USA og andre vestlige land ønsket demokrati og kapitalisme. Kapitalistene eide mye og ansatte folk for å jobbe for dem. Overskuddet havnet ofte hos eierne. Staten skulle i liten grad styre økonomien. I et slikt samfunn kunne forskjellene mellom eierne og arbeiderne bli store.

Kommunismen var imot kapitalisme. De mente at ingen skulle eie for mye, og at alle skulle ha like muligheter til arbeid. Ingen skulle trenge å slite seg ut for at noen få skulle bli rike. Kommunistiske land ble styrt av ett parti. Ofte ble politiske motstandere forfulgt og undertrykt. Etter 2. verdenskrig begynte Sovjetunionen å spre kommunismen rundt i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En sort silhouette står med ryggen til oss og ser på et amerikansk og et sovjetisk flagg.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!