Den kalde krigen

Etter 2. verdenskrig fikk vi en periode i historien som kalles Den kalde krigen. Sovjetunionen og USA hadde stått på samme side under krigen, men etter krigen ble de motstandere. De ønsket å styre verden på sin måte, og de stod mot hverandre med hver sin ideologi. Det ble en stillingskrig mellom øst og vest, der myndighetene spionerte for å finne ut hva de andre gjorde. USA og Sovjetunionen brukte aldri våpen mot hverandre, men det var nære på flere ganger.

Accessibility icon Den kalde krigen

Den kalde krigen

Når vi tenker på ordet krig, ser vi for oss soldater som skyter på hverandre. Det kan vi kalle en “varm” krig. En kald krig er når land truer hverandre med krig. Uten å bruke våpen mot hverandre. De kjøper og lager mye våpen for å skremme den andre.

Stor russisk kanon foran en blå himmel med hvite skyer.
Stor russisk kanon foran en blå himmel med hvite skyer.

Kommunisme mot kapitalisme

USA og Sovjetunionen hadde ulike meninger  om hvordan verden skulle styres. USA ønsket demokrati og kapitalisme. Kapitalisme er når noen eier mye, og andre må jobbe for dem. I et slikt samfunn blir det store forskjeller mellom de som arbeider og de som eier.

Kommunismen var imot kapitalisme. De mente at ingen skulle eie for mye. Arbeiderne skulle ikke slite seg ut for at noen få skulle bli rike. Kommunistiske land var ikke demokratiske. De ble styrt av bare ett parti.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En sort silhouette står med ryggen til oss og ser på et amerikansk og et sovjetisk flagg.
En sort silhouette står med ryggen til oss og ser på et amerikansk og et sovjetisk flagg.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!