Fagforeninger –
arbeidernes støttespillere

Norge blir ansett som et av verdens beste land å bo i, mye takket være fagforeningene. Men hva er en fagforening, og hva jobber de med?

Arbeidsgiver med grå dress og arbeidstaker i gul vest gir hverandre et håndtrykk.
Arbeidsgiver med grå dress og arbeidstaker i gul vest gir hverandre et håndtrykk.

Hva er en fagforening?

En fagforening skal sørge for at de som jobber, har det bra på arbeidsplassen. Over halvparten av alle som jobber i Norge, er medlem av en fagforening. Det er medlemmene som velger fagforeningens ledere.

Lønn og arbeidstid

Lønn og arbeidstid er viktig for alle som har et arbeid. Fagforeningene skal jobbe for at alle har lønn de kan leve av og mulighet for fri og ferie.

Oppsigelsesvern

Ansatte på en arbeidsplass kan ikke bare miste jobben sin. Da skal det være en veldig god grunn til det. I Norge har vi nemlig lover mot dette. Vi kaller det oppsigelsesvern.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Illustrasjon av en mann med dokumentmappe og briller som blir knipset bort av en stor sort hånd.
Illustrasjon av en mann med dokumentmappe og briller som blir knipset bort av en stor sort hånd.

Lønn til å leve av

Da fagforeningene ble dannet på slutten av 1800-tallet, kjempet de ofte om lønn og arbeidstid. Arbeiderne måtte ha en lønn de kunne leve av. Samtidig måtte de også ha ferie og fritid. I 1899 ble det vi kaller Landsorganisasjonen i Norge (LO), stiftet.

Kvinner jobber på fabrikk
Kvinner jobber på fabrikk

Politikerne må ta gode valg

Fagforeningene skal påvirke politikere til å ta gode valg. Både når det gjelder lover og økonomi. De som arbeider, skal oppleve trygghet på arbeidsplassen.

Stortinget
Stortinget

Hovedorganisasjon og fagforeninger

Fagforeninger jobber for én eller flere yrkesgrupper. En hovedorganisasjon jobber for flere fagforeninger.

📷   LO-bygget i Oslo. Foto: Hanna Alice Johnsen/LO

Hovedorganisasjoner

I Norge har vi fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Tallene er fra 2022.

LO (Landsorganisasjonen i Norge)

Norges største hovedorganisasjon med 25 fagforbund og 970 000 medlemmer.

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

Organisasjonen består av 12 fagforbund og har 229 000 medlemmer.

Unio (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede)

Unio består av 14 fagforbund og 389 000 medlemmer.

Akademikerne

Organisasjonen har 245 000 medlemmer fra fagforbund fra høyere utdanning.

Fagforeninger

Ulike yrkesgrupper tilhører ulike fagforeninger:

 • Utdanningsforbundet for blant annet lærere
 • Sykepleierforbundet for sykepleiere
 • Tømrer og Byggfagforeningen for tømrere og snekkere
 • Yrkestrafikkforbundet for yrkessjåfører
 • Norsk journalistlag for blant annet journalister
 • TEKNA for ingeniører og teknologer
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
LO-bygget i Oslo sette fra utsiden med logoen til LO stående ut fra veggen.
LO-bygget i Oslo sette fra utsiden med logoen til LO stående ut fra veggen.

Tariffavtale

De fleste arbeidsplasser har det vi kaller tariffavtaler. Dette er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsplass. Avtalen bestemmer blant annet hva slags lønn du har krav på, og hvor lang arbeidstid du har.

To personer skriver under på en kontrakt.
To personer skriver under på en kontrakt.

Hovedoppgjør og mellomoppgjør

Annethvert år er det forhandlinger om slike tariffavtaler. Dette kalles et hovedoppgjør. Da må arbeidsplassen og fagforeningen bli enige om gode løsninger for de ansatte. Mellom hvert hovedoppgjør forhandles det kun om lønnstillegg. Dette kalles et mellomoppgjør.

Konkurranse om de samme varene

Mye norsk industri er utsatt for konkurranse fra utlandet. De industriene som er det, forhandler først under hovedoppgjøret. Disse forhandlingene og resultatene av de styrer hvordan resten av hovedoppgjøret blir.

Konkurranseutsatt industri

Mye norsk industri er utsatt for konkurranse fra utlandet. Denne industrien forhandler først under hovedoppgjøret. Disse forhandlingene styrer hvordan resten av hovedoppgjøret blir.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Lastebil, tog, fly og containerskip som illustrerer hvordan handelsvarer transporteres i verden.
Lastebil, tog, fly og containerskip som illustrerer hvordan handelsvarer transporteres i verden.

Streik

Hvis fagforeningene opplever at de ikke får gjennomslag for sine krav, kan det bli streik. Da kan deler av Norge stoppe helt opp. Dette er det sterkeste virkemiddelet en fagforening har. 

Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.
Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Mange konkurser

Det er ikke alle bedrifter som kan møte kravene til fagforeningene. Det har de ikke økonomi til. I verste fall må bedriften legge ned, og mange mister jobbene sine.

Bedrifter som jobber på en miljøvennlig måte, kan få økonomisk hjelp til å klare seg, så lenge de produserer noe som er nyttig for folk og samfunn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Forretningsmann river seg i håret foran en rød kurve som først peker opp, for deretter å peke rett ned.
Forretningsmann river seg i håret foran en rød kurve som først peker opp, for deretter å peke rett ned.

Hvem bestemmer lønnen din?

I Norge er det som regel fagforeningenes tariffavtaler med arbeidsplassen som bestemmer hvilken lønn du får. Du må ikke være medlem av en fagforening for å få tarifflønn, men bedriften du jobber i, må ha en tariffavtale.

Overleve på én fulltidsjobb

I utlandet er det yrker som ikke fins i Norge. Det kan være posepakkere i matbutikk eller toalettvakt. Det er ikke så lett å klare seg på den ene lønnen, og mange må ha flere jobber.

I Norge skal man klare seg greit på én fulltidsjobb. I andre land må man kanskje ha flere jobber for å overleve. I Norge er det ikke mange som må det, sammenliknet med andre land.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Norske pengesedler stikker opp fra en sort lommebok i skinn.
Norske pengesedler stikker opp fra en sort lommebok i skinn.

Gir utdanning automatisk jobb?

Lønningene i Norge er høye sammenlignet med en del andre land. Derfor kreves det høy utdanning for å få en del jobber. Selv om du utdanner deg, er det ikke sikkert du får drømmejobben. Hvorfor ikke, tror du?

Bør du organisere deg?

I Norge har vi en arbeidsmiljølov. Den skal sørge for trygge og gode arbeidsplasser. Det er viktig at fagforeningene passer på at loven følges. Fagforeningene står sterkere med mange medlemmer, og de kjemper for DINE rettigheter.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ung student studerer noe i et mikroskop.
Ung student studerer noe i et mikroskop.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Har du en sommerjobb, eller kveldsjobb etter skolen? Da må du passe på at du har en skriftlig arbeidskontrakt som dekker dine rettigheter. Be om hjelp hvis du opplever vanskelige ting på jobb.

Sommerpatrulje

Hvert år reiser LO sin sommerpatrulje rundt i Norge og besøker ungdommer på deres arbeidsplass. Mange sommervikarer under 18 år opplever nemlig at arbeidsmiljøloven brytes.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung jente jobber i en kaffebar.
Ung jente jobber i en kaffebar.

Medlemsfordeler

Du får mange fordeler som medlem av en fagforening. Det kan være billigere forsikring på bil, rimeligere lån på leilighet eller rabatt på fornøyelsesparker, festivaler og hotell.

Stående publikum foran en musikkscene med mange lyskastere.
Stående publikum foran en musikkscene med mange lyskastere.

Hvorfor er noen skeptiske?

Mange velger å ikke organisere seg. De mener at fagforeningene ikke gjør nok for dem. Samtidig mener mange at de kan ordne opp selv, og at det er for dyrt å bli medlem av en fagforening.

Studiobilde av en skeptisk mann.
Studiobilde av en skeptisk mann.

Trenger vi fagforeningene?

Takket være fagforeningene har vi det tryggere og bedre på våre arbeidsplasser enn i mange andre land. Fagforeningene er derfor gode hjelpere og støttespillere som skal passe på at arbeidsfolk blir rettferdig behandlet.

En gruppe mennesker hjelper hverandre opp på en fjelltopp.
En gruppe mennesker hjelper hverandre opp på en fjelltopp.

Kilder:

 • Gisle, Jon; Stokke, Torgeir Aarvaag; Thingsaker, Bjørn: fagforening i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 13. juni 2022 fra https://snl.no/fagforening

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Foto: Hanna Alice Johnsen / LO
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images – YuoTube
  13. Getty Images
  14. Getty Images