Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

  • Språklig mangfold
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Norsk
  • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

Dødsmoderne

Hvor viktig er det for deg å være moderne? Hadde du vært villig til å ofre helsen din for å følge en trend? Lær hvor livsfarlig det har vært å følge moten gjennom historien.

Accessibility icon Dødsmoderne

Gammel mote

Tror du at mote var viktig i gamle dager? Det var det faktisk! Mennesker over hele verden har vært opptatt av mote i mange hundre år.

Bløtkaketrend

La oss spole tilbake tiden. Om du var en rik kvinne i Frankrike på 1700-tallet var det det voldsomme som var i vinden: Kjolen skulle være enorm, midjen skulle være smal, huden skulle være blek og håret skulle være høyt. Høres enkelt ut, kanskje? Men det var alt annet enn enkelt. Ikke var det særlig sunt heller.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!