Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

3. trinn
Matematikk
 • beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn
3. trinn
Matematikk
 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
4. trinn
Matematikk
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
4. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
5. trinn
Matematikk
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
6. trinn
Matematikk
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Du er en tidsreisende

Vet du at du reiser i tid? Tiden går absolutt hele tiden, og vi må bare henge med så godt vi kan. Mange drømmer om å reise tilbake i tid. Tror du vi kan det en gang i fremtiden?

Accessibility icon Du er en tidsreisende

Du er en tidsreisende

Har du tenkt over at du er en tidsreisende? Du reiser hele tiden fremover i tid, selv om mange lurer på om det er mulig å reise tilbake i tid også.

Vi måler tiden med sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder, år, hundreår, tusenår – og på mange flere måter.

Albert Einstein skal ha sagt at «tid er det du måler med en klokke».

Måle tiden

Hvis vi skal måle tid i noe som snart skal skje, bruker vi helst klokka. Skal vi måle tid i lengre perspektiv, bruker vi en kalender.

Tid skriver vi som tidspunkt eller dato, eller en kombinasjon av disse to – som å si 4. mars 2022 kl. 12.30.

Den kalenderen som brukes mest i verden i dag er den gregorianske kalenderen. Denne kalenderen tar utgangspunkt i Jesus sin fødsel. Vi sier om noe har skjedd før eller etter Jesus sin fødsel. Vi skriver det f.Kr. eller e.Kr.

En mer religionsnøytral måte å skrive det på er før vår tidsregning (fvt), eller etter vår tidsregning (evt).

Skilt med tid
Ruteark

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!