Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

3. trinn
Matematikk
 • beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn
3. trinn
Matematikk
 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
4. trinn
Matematikk
 • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
4. trinn
Matematikk
 • modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine
5. trinn
Matematikk
 • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
6. trinn
Matematikk
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Du er en tidsreisende

Vet du at du reiser i tid? Tiden går absolutt hele tiden, og vi må bare henge med så godt vi kan. Mange drømmer om å reise tilbake i tid. Tror du vi kan det en gang i fremtiden?

Accessibility icon Du er en tidsreisende

Du er en tidsreisende

Har du tenkt over at du er en tidsreisende? Du reiser hele tiden fram i tid! Det er mange som lurer på om det er mulig å reise tilbake i tid også?

Tid tenker vi vanligvis på som et tidspunkt eller perioden mellom hendelser. Vi måler tiden med sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder, år, hundreår, tusenår – og på mange flere måter.

Albert Einstein skal ha sagt at «tid er det du måler med en klokke».

Måle tiden

Avhengig av hva slags tid vi skal måle, har vi ulike verktøy til å hjelpe oss. Er det noe som snart skal skje, er det klokka vi ofte viser til. Er det noe som ligger lenger frem i tid, bruker vi en kalender. Vi kan derfor angi tiden som et tidspunkt eller en dato, eller en kombinasjon av disse to.

Den kalenderen som brukes mest i verden i dag er den gregorianske kalenderen. Denne kalenderen tar utgangspunkt i Jesus sin fødsel. Vi sier om noe har skjedd før eller etter Jesus sin fødsel. Vi skriver det f.Kr. eller e.Kr. En mer religionsnøytral måte å skrive det på er før vår tidsregning (fvt), eller etter vår tidsregning (evt).

Skilt med tid
Ruteark

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!